V sklopu vojaško-strokovnih izobraževanj,s področja Predstavitev orožij za množično uničevanje v OZSČ Škofja Loka, je po lanskoletnem zanimivem predavanju o kemičnem in biološkem orožju tudi tokratno o jedrskem orožju izvedel upokojeni major Slovenske vojske Dušan Nardoni. Le ta je v svojem profesionalnem obdobju deloval v bataljonu JRKBO ter bil na Poveljstvu sil SV odgovoren za področje JRKBO v Slovenski vojski. Torej več kot dovolj razlogov, da je lahko tudi skozi lastne doživete izkušnje podal kar nekaj zanimivosti skozi predstavitev o posebnostih, načinih uporabe in vrstah jedrskega orožja. Prav tako je bilo zanimivo slišati vse o zaščiti in pravilnem ravnanju, če bi v primeru jedrskega napada ali na primer jedrske nesreče (npr. JE elektrarne) kdaj prišlo. Seveda z grenkim priokusom, kako smo dandanes, pravzaprav bolj ranljivi in manj poučeni, kot je bilo to v nedavni polpretekli zgodovini, ko je tako vojska kot civilna zaščita in šolstvo nasploh v osnovah poučevalo vse prebivalce in imela tudi sredstva za zaščito v takem slučaju. Lepo število članov, med katerimi so bili tudi povabljeni člani ZVVS Škofja Loka, je po predavanju imelo kar nekaj vprašanj, na katere je izkušeni predavatelj podal zanimive odgovore in jih ponazoril z realnimi primeri.

V OZSČ Škofja Loka bomo vsekakor nadaljevali s podobnimi predavanji, ki se bodo dotikala rodovskih znanj in veščin vojske, in jih s tem približala širši zainteresirani javnosti ter članstvu.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo in fotografije: OZSČ Škofja Loka