V petek, 15. marca 2019, smo imeli redni letni zbor članov Območnega združenja slovenskih častnikov Škofja Loka. Zbor članov je potekal v prostorih restavracije Kompliment, Kidričeva cesta 75, Trata – Škofja Loka. Zbora se je udeležilo 22 članov, kar je bilo dovolj, da je bil zbor sklepčen. Tokrat sta se nam pridružila tudi generalni sekretar ZSČ, brigadir Martin Jugovec, in predsednik OZVVS Škofja Loka, Pavle Jereb ml.

Generalni sekretar ZSČ, brigadir Martin Jugovec, je pozdravil in nagovoril prisotne člane. Pred začetkom uradnega dela združenja smo se z minuto molka poklonili pokojnemu Pavletu Jerebu st., dolgoletnemu članu in članu predsedstva združenja.

Generalni sekretar in predsednik združenja sta podelila priznanja našim zaslužnim članom in sicer:

Bronasta medalja ZSČ:

  • Vodnik Aleš Žontar.

Pisno priznanje ZSČ:

  • Stotnik Safet Avdičević,
  • Poročnik Matjaž Oblak.

Predsednik združenja, major Dušan Nardoni, je poročal o realizaciji Letnega programa dela za leto 2018. Predstavil je uresničevanje programskih vsebin v prejšnjem letu in z zadovoljstvom poudaril, da je združenje izvedlo vse aktivnosti, ki jih je načrtovalo v svojem programu dela. V nadaljevanju zbora je predsednik seznanil člane s predlogom Finančnega načrta, Letnega programa dela za leto 2019 ter predstavil programske prioritete, vizijo dela in cilje združenja za leto 2019. Poročila za leto 2018 ter načrti dela za 2019 so bili soglasno sprejeti in potrjeni. Po končanem uradnem delu je bil ob prigrizku in pijači sproščen klepet.

Hvala vsem članom, ki ste se udeležili zbora, posebna zahvala gre gostom, generalnemu sekretarju ZSČ, brigadirju Martinu Jugovcu, predsedniku OZVVS Škofja Loka, Pavletu Jerebu ml., in ZB NOB, ki nam nudijo prostore za nemoteno delovanje združenja.

This slideshow requires JavaScript.

Tekst in fotografije: OZSČ Škofja Loka.