V petek, 16. marca 2018 smo imeli redni letni zbor članov Območnega združenja slovenskih častnikov Škofja Loka. Zbor članov je potekal v prostorih Zveze borcev za vrednote NOB Škofja Loka, kjer je tudi sedež združenja.

Zbora se je udeležilo 18 članov, kar je bilo dovolj, da je bil zbor sklepčen. Major Janko Petrovič, član PZSČ in regijski koordinator za Gorenjsko, je pozdravil in nagovoril prisotne člane.

Pred začetkom uradnega dela združenja smo podelili priznanja našim zaslužnim članom in sicer:

Bronasta medalja ZSČ:

  • Stotnik Jože Peter Kranjc,
  • Višji štabni vodnik Pavle Jereb in
  • Vodnik Marjan Lotrič.

Pisno priznanje ZSČ:

  • Stotnik Zlatko Jeglič,
  • Stotnik Lado Jugovic,
  • Poročnik Primož Volčič in
  • Višji vodnik Anton Peršin.

Predsednik združenja, major Dušan Nardoni, je poročal o realizaciji Letnega programa dela za leto 2017. Predstavil je uresničevanje programskih vsebin v prejšnjem letu in z zadovoljstvom poudaril, da je združenje izvedlo vse aktivnosti, ki jih je načrtovalo v svojem programu dela. V združenju smo oživeli dejavnost združenja, pridobili smo štiri nove člane, dva sta izstopila iz združenja, eden pa je neznano, tako da operiramo s številko 88. V svojem poročilu je posebno poudaril izvedbo vojaško strokovnih in drugih pomembnih aktivnosti v letu, še posebej pa formiranje strelske sekcije znotraj združenja.

V nadaljevanju zbora je predsednik seznanil člane s predlogom Letnega programa dela in Finančnim načrtom za leto 2018. V uvodu je predsednik združenja predstavil programske prioritete, vizijo dela in cilje združenja za leto 2018. S svojim programom dela si združenje prizadeva, da se ohrani in nadgradi vojaško strokovno znanje ter znanja s področja zaščite in reševanja. S svojim delovanjem želi združenje dati tudi svoj prispevek k večji stopnji domoljubja, ter poglobiti sodelovanje s sorodnimi združenji ter drugimi vateranskimi in domoljubnimi združenji na lokalnem in regijskem nivoju ter tesnejšega sodelovanja s Slovensko vojsko in občinami Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Žiri in Železniki.

Sledila je razprava v zvezi s poročili za leto 2017 ter Programom dela in Finančnim načrtom za leto 2018, v razpravo so se nekateri člani konstruktivno vključili. Na koncu sta bila Program dela združenja in Finančni načrt za leto 2018 soglasno sprejeta. Po končanem uradnem delu je bil ob prigrizku in pijači sproščen klepet.

Hvala vsem članom, ki ste se udeležili zbora, posebna zahvala gre gostom iz OZSČ Jesenice – Kranjska Gora, predstavniku SV, podpolkovniku Fedji Vraničarju, majorju Janku Petroviču članu predsedstva ZSČ ter ZB NOB, ki nam nudijo prostore za nemoteno delovanje združenja.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo in fotografije: OZSČ Škofja Loka.