V petek 29. 3. 2024 smo v OZSČ Škofja Loka izvedli redni letni in volilni zbor članov. Zbora se je udeležilo 24 članic in članov, kar je zadostovalo, da je zbor sklepčen in lahko odloča o vseh točkah dnevnega reda. Najprej je vse prisotne pozdravil predsednik OZSČ Škofja Loka major Dušan Nardoni in zaželel dobrodošlico članicam in članom OZSČ Škofja Loka, posebej pa je pozdravil goste in sicer g. Lejlo Mahmutovič, predsednico Strelskega kluba Škofja Loka in podpredsednika Janka Demšarja, ter Tomaža Lavtižarja, člana PZSČ, ki je hkrati predsednik OZSČ Jesenice-Kranjska Gora, ter podpredsednika Darka Šepica. Redni letni in volilni zbor OZSČ Škofja Loka smo izvedli na malce nerodni dan, saj je bil praznik, Veliki petek, posledično pa je bilo manj gostov kot smo jih povabili.

Najprej smo izvolili delovno predsedstvo, podelili priznanja najzaslužnejšim članicam in članom, nato smo slišali poročilo predsednika, poročilo častnega razsodišča, poročilo nadzornega odbora in finančno poročilo za leto 2023. Po sprejetju poročil je sledil odpust aktualnega predsedstva ter nato izvolitev novega predsedstva. V glavnem je bilo izvoljeno novo staro predsedstvo, dobili smo novega sekretarja, ter nekaj novih članov Častnega razsodišča in Nadzornega odbora. Sledila je predstavitev Programa dela in Finančnega načrta za leto 2024. Na koncu pa še pozdravni govori naših gostov.

Zaključek je bil ob dobri pogostitvi in sproščenem druženju in klepetu.

Besedilo in fotografije: OZSČ Škofja Loka