V območnem združenju slovenskih častnikov Škofja Loka, ki ta čas šteje 88 članov, se uspešno in aktivno vključujejo v družbeno življenje in prek svojih dejavnosti ohranjajo zgodovinski spomin in budijo narodno zavest.

 

Loške novice

 

Datoteke za prenos