V času od 11. do 13. 5. 2022 je 72. brigada Slovenske vojske na Celjskem sejmu izvedla letos največjo promocijo vojaških poklicev in dela v Slovenski vojski. Prireditev je bila namenjena mladini, ki so dopolnili osemnajst let in so  vpisani v vojaško evidenco. Direktorat za obrambne zadeve je hkrati izvedel tudi seznanitev vojaških obveznikov z dolžnostmi in pravicami vojaškega obveznika.

Člani OZSČ Škofja Loka smo v petek 13. maja 2022 skupaj z Upravo za obrambo Kranj pospremili v Celje skupino dijakov. Odlično pripravljena prireditev “V službi domovine” se pričela s slovesnim dvigom Slovenske zastave in Slovenske himne, sledila je dinamična predstavitev delovanja enote s podporo helikopterja in posebne enote policije, za zaključek pa je Gardna enota SV brezhibno izvedla svoj program. Na samem sejmišču pa je bila statična predstavitev enot njihove sodobne vojaške opreme in orožja. Na razpolago je bilo veliko propagandnega materiala, vsak udeleženec je dobil spominsko darilo in vojaško malico.

This slideshow requires JavaScript.

Tekst: D Nardoni

Foto: P. Volčič