Redni letni zbor Območnega združenja slovenskih častnikov Škofja Loka, je bil izveden dne 14. 4. 2023 v restavraciji Kompliment na Trati pri Škofji Loki. Od 56 registriranih članov, se je zbora udeležilo 22 članov. Zbora so se poleg članov združenja udeležili tudi član predsedstva ZSČ maj. Janko Petrovič, predsednik OZVVS Škofja Loka pk. Pavle Jereb, predsednica Strelskega društva Škofja Loka ga. Lejla Mahmutovič in podpredsednik g. Janez Demšar ter predstavnik OZSČ Jesenice-Kranjska Gora vod. Darko Šepic.

Zbor je potekal v skladu s Statutom in Poslovnikom OZSČ Škofja Loka. Za otvoritev zbora smo prisotni združeno zapeli himno Republike Slovenije. V uvodnem pozdravnem nagovoru je predsednik maj. Dušan Nardoni izrekel dobrodošlico vsem zbranim, predstavil organizacijo krovne Zveze slovenskih častnikov ter organizacijo in pomen OZSČ Škofja Loka. Po izvolitvi delovnega predsedstva je sledilo predstavitev delovnih poročil. Poročilo predsednika o realizaciji aktivnosti v letu 2022, Finančno poročilo za leto 2022, Program dela za leto 2023 in Finančni načrt za leto 2023. Vsi dokumenti so bili soglasno potrjeni.

Predsednik združenja je posebej izrazil zadovoljstvo z odnosom članstva do združenja, bila je izrečena zahvala za udeležbo, ki daje legitimnost združenju in obenem potrjuje, da delo, ki ga opravljamo prostovoljno na področju obrambe ni zaman.

Na zboru so bila vročena tudi priznanja ZSČ najzaslužnejšim članom za dolgoletno aktivno delovanje v združenju, predsednik OZVVS Škofja Loka, pk. Pavle Jereb pa je vročil še priznanja ob 30. obletnici samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije.

Uradni del zbora je bil zaključen z izrečeno čestitko in lepimi željami predsednika ter s povabilom za nadaljnje sodelovanje članstva pri uspešni realizaciji sklepov in sprejetih načrtov za v bodoče. Po uradnem delu zbora, je ob skupni večerji potekalo prijetno družabno srečanje prisotnih.

Besedilo: Primož in Dušan

Fotografije: Ivka in Darko