Člani OZSČ Škofja Loka smo aktivno sodelovali pri pripravi tekmovanja premagovanja ovir, ki je potekalo 2. septembra na Godešiču pri Škofji Loki, pod imenom Kondorjev let, v organizaciji športnega društva Kondor. V tekmovanju, kjer je bilo potrebno premagati 28 naravnih preprek na 5 km proge, preko strmin, blata, potokov in raznovrstnih naravnih ovir kot so: koprive, jarki, prečkanje vode preko debla, spolzki tereni in podobno, je tekmovalo 28 ekip s petimi člani, torej skupno 140 tekmovalcev. Vsaka ekipa je morala imeti tudi nahrbtnik, v katerem so prenašali od točke do točke različne predmete. Kot zanimivost, eden od predmetov je bilo tudi sveže jajce, katerega je ekipa za dober rezultat na koncu, morala prinesti nepoškodovanega do cilja. Da je bila zahtevnost kot se spodobi in, da so udeleženci dobili občutek vežbanj tudi vojaških veščin,  je za ovire poskrbel inštruktor preživetja v naravi Brane T. Červek, ki v Sloveniji že od leta 1991 v sklopu  S.S.F.N.  vodi profesionalno šolo preživetja, tako na civilnem kot tudi na vojaškem področju. Ne glede nato, da je deževno vreme še otežilo premagovanje ovir, so vse ekipe, res da do kraja fizično izčrpane, razen manjših prask in zvinov, uspešno izvedle nalogo in v enournem garanju uspešno prišle do cilja. Ni pomembno kdo je zmagal. Pomembno je bilo ekipno premagovanje težav na progi in pomoč tovarišu, ko je že pošla sapa in je moral nekdo drug prevzeti breme naloge in jo izpolniti do kraja tako, da so sodniki na kontrolnih točkah potrdili pravilnost. Glede na izkazan interes za takšne aktivnosti, bo OZSČ Škofja Loka tudi v prihodnje podpirala, soorganizirala ali organizirala takšne dogodke.

This slideshow requires JavaScript.