Združenja Zveze slovenskih častnikov na področju Krasa in Notranjske (Sežana, Ilirska Bistrica in Pivka) so se predstavila tudi na Dnevu odprtih vrat Vojašnice barona Andreja Čehovina v Postojni.

D. Stančič