Predstavitev OZSČ Sežana in ObZSČ Ilirska Bistrica skupaj z OZVVS KRAS in BRKINI Sežana na Dnevu odprtih vrat vojašnice BAČ v Postojni, dne 13.05.2022.

Besedilo in fotografija: Dean Stančič