2V Združenju slovenskih častnikov (ZSČ) občine Pivka, smo jesen pričeli s predavanjem našega člana, zgodovinarja in upokojenega podpolkovnika, g. Karla Nanuta. G. Nanut nas je popeljal skozi različna zgodovinska obdobja ter nam predstavil strateški pomen predvsem pivške kotline in notranjskih vrat.

Dejstvo je, da je bila naša kotlina zaradi lege vedno pomembna in tako zanimiva za vse vojskovodje; od Napoleona pa do osamosvojitve, leta 1991. Poudarek pa je bil na dogodkih v času osamosvojitve. G. Nanut nas je opozoril, da je dejstvo, da je šla prva kolona tankov ravno iz pivške vojašnice že dne 26. 6. 1991, vendar je to zamolčano, saj se povsod navaja, da je šla prva kolona tankov iz vojašnice dne 27. 6. 1991. Poudaril je, da je še veliko nejasnih dogodkov, ki jih je potrebno raziskati, da bi dobili realno sliko o takratnih dogodkih in jih tako tudi boljše razumeli.

Glede na to, da g. Nanut še vedno zbira podatke in dokumente iz osamosvojitvenega obdobja, zlasti z našega območja, lahko pričakujemo še kakšno zanimivo predavanje na navedeno temo. Predvsem pa nas je opozoril, da se moramo zavedati pomembnosti naše kotline, biti ponosni na svoje kraje in na svojo zgodovino. On, kot rojen Pivčan, to zagotovo je.

 

Matjaževa vojska

 

V začetku novembra smo nadaljevali z našimi srečanji in v svojo sredino povabili dr. Martina Premka.

Dr. Premk je zaposlen v Vojaškem muzeju Slovenske vojske, odgovoren za tankovsko – artilerijsko zbirko v Parku vojaške zgodovine (PVZ) v Pivki. Tisti, ki obiščete vsakoletni Festival vojaške zgodovine v PVZ, ga zagotovo poznate.

Dr. Premk nam je predaval na temo »Matjaževa vojska«. To so bile različne skupine Slovenske armije kraljeve jugoslovanske vojske, ki so z vzpostavljenimi obveščevalnimi centri v tujini, delovali na ozemlju takratne Slovenije. Te skupine so bile aktivne v času od leta 1945 do 1950. Aktivnosti pa so izvajale predvsem na območju severovzhodne Slovenije. Kljub dobri organiziranosti, pa so jih takratni povojni varnostni organi in službe, dokaj hitro in uspešno polovile in onemogočile nadaljnje delovanje.

Predavanje je bilo zelo zanimivo, saj gre za dogodke, ki so v zgodovini precej zamolčani in nam vsem dokaj nepoznani. Da je tema zanimiva, je potrdila tudi udeležba obiskovalcev iz drugih občin. Vsem, ki jih ta del naše pretekle zgodovine zanima, predlagam, da preberejo dr. Premkovo knjigo z istim naslovom.

ZSČ občine Pivka bo s tovrstnimi aktivnostmi nadaljevalo, zato vas vljudno vabimo, da spremljate objave prireditev na straneh Parka vojaške zgodovine in ser nam ob dogodkih pridružite. Veseli vas bomo, saj je to tudi priložnost za druženje in pogovor.

 

Besedilo: Franka Ribnikar

Fotografije: Gregor Ribnikar, Branko Česnik

1 3 2