Občinsko združenje slovenskih častnikov Pivka je v petek 1. marca 2019 v dvorani Parka vojaške zgodovine v Pivki izvedlo redni letni zbor članov. Udeležila se ga je večina članov, povabilu na zbor pa sta se odzvala tudi koordinator Zveze častnikov Kraško-Notranjske regije ZS,Č major Dejan Stančič, in predsednica OZSČ Ilirska Bistrica, podpolkovnica Vojka Kovačič.

Po izvolitvi delovnega predsedstva in ostalih organov zbora je polkovnik Evgen Primožič, podpredsednik združenja, poročal zboru o realizaciji Letnega programa dela 2018. Skozi poročanje je predstavil realizacijo načrtovanih aktivnosti in z zadovoljstvom poudaril, da je združenje kljub majhnosti izvedlo kar nekaj aktivnosti kot so bile:

  • vojaška strokovna ekskurzija na Dolenjsko in ogled podjetja Arex v Šentjerneju,

  • vojaško strokovno predavanje »Vojaške veščine in zvijače«,

  • sodelovanje na dnevu odprtih vrat vojašnice v Pivki,

  • sodelovanje na »vestrngi« v PVZ Pivka,

  • udeležba na partizanskih smučinah na Cerknem,

  • slovesnosti ob 70. obletnici TO, ter

  • udeležbo članov združenja na aktivnostih, ki jih organizirajo častniška, veteranska in druga domoljubna združenja na območju domače občine in širše.

Realizaciji načrta dela je sledilo finančno poročilo ter poročilo nadzornega odbora. Vsa tri poročila je zbor članov soglasno potrdil.

V nadaljevanju zbora so se člani seznanili s predlogom Letnega programa dela in Finančnega načrta za leto 2019. V uvodu je predsednik združenja, podpolkovnik Gregor Ribnikar, predstavil aktivnosti in cilje združenja za leto 2019. Poudaril je, da si združenje s svojim programom dela prizadeva zadovoljiti želje članov v smislu ohranjanja pridobljenih vojaško strokovnih znanj članov, vzpodbujati medsebojno druženje v obliki sodelovanja na skupnih dogodkih ter pridobivanja novih članov. S svojim delovanjem želi združenje skrbeti tudi za kulturno, rekreacijsko in športno dejavnost članov. V letu 2019 bo pozornost usmerjena k ustanovitvi strelskih ekip in seveda sodelovanju na strelskih tekmovanjih. Program dela združenja in Finančni načrt za leto 2019 sta bila ravno tako soglasno sprejeta s strani članov zbora.

V nadaljevanju je bil s strani predsednika predstavljen Pravilnik o varovanju osebnih podatkov članov združenja.

Pred zaključnim delom zbora sta bili vročeni še dve priznanji, in sicer predsedniku OZSČ Pivka, podpolkovniku Gregorju Ribnikarju, bronasta medalja ZSČ s strani predsedstva Zveze slovenskih častnikov ter stotniku Robertu Nadohu bronasta medalja ZSČ s strani upravnega odbora OZSČ Pivka.

Uradni del zbora je bil zaključen z zahvalo za udeležbo na letnem zboru in lepimi željami predsednika ter s pozivom za aktivnejše sodelovanje članov pri realizaciji sprejetega letnega načrta aktivnosti. Po uradnem delu zbora je ob skupni večerji potekalo prijetno družabno srečanje prisotnih.

This slideshow requires JavaScript.