Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja so največja prireditev v Sloveniji, na kateri se prebivalcem širšega območja predstavljajo enote Civilne zaščite, reševalne službe ter Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami nasploh. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) je letošnjo prireditev v sodelovanju z lokalno skupnostjo organizirala v Postojni. Na povabilo URSZR se je tridnevne prireditve udeležila tudi ZSČ, ki so jo predstavljali člani iz OZSČ Pivke, Ilirske Bistrice in Sežane. Na razstavnem prostoru ZSČ je bila obiskovalcem predstavljena vloga in namen ZSČ, predvsem v smislu sodelovanja v Sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ozaveščanja o nesrečah in tveganjih ter dvigu zaupanja v nacionalni sistem zaščite in reševanja. Poleg tega so se obiskovalci na našem prostoru lahko seznanili z različnimi publikacijami v izdaji ZSČ ali v sodelovanju z drugimi domoljubnimi in veteranskimi organizacijami ter tudi možnostjo sodelovanja v sami organizaciji.

Na splošno je bila letošnja prireditev vsebinsko izjemno bogata, saj so se v dveh šotorih predstavili vsi najpomembnejši organi, sile za zaščito, reševanje in pomoč ter druge domače  nevladne organizacije, ki so pri nas vključene v Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Besedilo in fotografija: OZSČ Pivka.