Občinsko združenje slovenskih častnikov (OZSČ) Pivka je 28. februarja 2020 v prostorih PVZ Pivka izvedlo 5. letni občni in volilni zbor članov. Zbora se je udeležilo 16 članov ter vabljena predstavnika OZSČ Sežana in Ilirska Bistrica.

Zbor je potekal v skladu s statutom in poslovnikom. Po uvodnem nagovoru predsednika združenja, ppk. Gregorja Ribnikarja, in izvolitvi potrebnih delovnih teles zbora, sta bili zboru predstavljeni poročili predsednika o realizaciji aktivnosti v letu 2019 in finančno poročilo.

Predsednik združenja je v svojem poročilu je navedel pomembne vojaško-strokovne in druge aktivnosti, ki jih je združenje realiziralo v letu 2019:

 • izvedba vojaško-strokovne ekskurzije na Kočevsko,
 • udeležba na državnem prvenstvu ZSČ v streljanju s pištolami in revolverji,
 • udeležba na državnem prvenstvo ZSČ v streljanju z zračno puško,
 • udeležba na tekmovanju SV s polavtomatsko puško,
 • udeležba na prvenstvu ZSČ v veleslalomu,
 • udeležba na dnevih zaščite in reševanja – Bogatajevi dnevi 2019 ter
 • vzpostavitev sodelovanja z veteransko organizacijo Hrvatskih branitelja s Kastava.

Pohvalil je tudi  člane združenja, ki so s svojo prisotnostjo na 15 različnih aktivnostih pripomogli k izvedbi programa, še posebno pa vse tiste člane, ki so se udeležili raznih dogodkov v občini ali širši regiji.

V nadaljevanju je občni zbor po zaključku 4 letnega mandata razrešil organe združenja. Predsednik je delovanje združenja v času mandata ocenil kot »uspešno«. Pri temu se je posebej zahvalil članom organov združenja, kot tudi vsem ostalim aktivnim članom. Izrazil je zadovoljstvo z odnosom  članstva do združenja,  bila je izrečena zahvala občini Pivka in Parku vojaške zgodovine Pivka za sodelovanje in podporo. Prav tako je bilo ugotovljeno dobro in uspešno sodelovanje z združenji ZSČ v Kraško-notranjski regiji.

V volilnem delu zbora je bil za predsednika združenja ponovno izvoljen Gregor Ribnikar, izvoljeno je bilo novo predsedstvo, nadzorni odbor in častno razsodišče. Po izvolitvi novih organov združenja je bil zboru predstavljen predlog Letnega programa dela in Finančnega načrta za leto 2020. Predsednik združenja je predstavil prioritete in cilje združenja za letošnje leto: vojaško-strokovna dejavnost, strelska dejavnost, pridobivanje novih mlajših članov ter predstavitev združenja širši lokalni javnosti. Poudaril je, da letošnji program ni ravno tako obsežen kot lanskoletni in povabil vse člane, da se v čim večjem številu udeležijo planiranih dogodkov.

Pred zaključkom so bila podeljena priznanja ZSČ šestim najbolj dejavnim članom združenja ter izrečena dobrodošlica petim novim članom.

Podeljena so bila naslednja priznanja ZSČ:

Bronasto medaljo ZSČ je prejel:

 • Evgen PRIMOŽIČ

Pisno  priznanje  ZSČ so prijeli:

 • Branko ČESNIK
 • Branko GORJUP
 • Božidar HORAČEK
 • Darijan ŽENKO
 • Vojko OTONIĆAR

Občni zbor se je ob priložnostni pogostitvi končal s prijetnim druženjem članov.

Besedilo in fotografije: OZSČ Pivka.