Občinsko združenje slovenskih častnikov Pivka je v petek, 2.februarja 2018 izvedlo Redni letni zbor članov. Udeležba je bila zaradi pravih zimskih razmer skromna, vendar pa dovolj velika, da se je zagotovila sklepčnost zbora.

Občni zbor se je začel z uvodnim pozdravom predsednika  OZSČ Pivka, ppk Ribnikar Gregorja. Še posebej je pozdravil gostjo in sicer predsednico OZSČ Ilirska Bistrica Kovačič Vojko, ter dva nova člana združenja.

Po izvolitvi organov zbora smo pričeli z delom. Podpolkovnik Ribnikar Gregor, predsednik združenja, je poročal o realizaciji Letnega programa dela za leto 2017. Predstavil je realizacijo programskih vsebin v prejšnjem letu in navedel, da je združenje izvedlo veliko aktivnosti, negativno pa izpostavil nizko udeležbo članov na izvedenih dogodkih. Izraženo je bilo tudi zadovoljstvo in zahvala občini Pivka in PVZ Pivka za sodelovanje in podporo, ki nam jo nudita pri izvajanju našega programa. Prav tako je bilo ugotovljeno dobro in uspešno sodelovanje z OZSČ Ilirska Bistrica in Sežana.

V nadaljevanju zbora je predsednik seznanil člane s predlogom Letnega programa dela in Finančnim načrtom za leto 2018. V uvodu je predsednik združenja predstavil program dela in cilje združenja za leto 2018. S svojim programom dela si združenje prizadeva, da se predvsem nadgradi vojaško strokovno znanje in sicer s sodelovanjem na vseh oblikah strelskega urjenja in sodelovanja na vojaško strokovnih predavanjih in ekskurziji. S svojim delovanjem želi združenje poglobiti sodelovanje s sorodnima združenjema v KNR in  veteranskim združenjem OZVVS Postojna.

Sledila je razprava v zvezi s poročilom za leto 2017 ter Programom dela in Finančnim načrtom za leto 2018, v razpravo so se posamezni člani konstruktivno vključili. Na koncu sta bila Program dela združenja in Finančni načrt za leto 2018 soglasno sprejeta in potrjena.

Uradni del zbora je bil zaključen z izrečeno čestitko in lepimi željami predsednika ter z že tradicionalno hladno večerjo.