V soboto, 23. 11. 2019 je v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru potekala slavnostna akademija ob 25. obletnici delovanja Zveze slovenskih častnikov v samostojni Sloveniji.

Ob tej priložnosti je izšel zbornik  ZSČ – 25 let na braniku domovine. Pihalni kvintet Slovenske vojske in Pevski zbor Združenja vojaških gornikov Gorščaki sta izvedla pester program. Skupaj s praporščaki in zastavonošami domoljubnih in veteranskih organizacij ter združenj Zveze slovenskih častnikov so dali pomembno težo slavnostnemu dogodku, ki je  potekal prav na državni praznik ob Dnevu Rudolfa Maistra. Slavnostni govornik je bil Karel Erjavec, minister za obrambo Republike Slovenije. Članom združenj, ki delujejo pod okriljem Zveze slovenskih častnikov, je čestital ob jubileju in izrazil spoštovanje in zadovoljstvo, da so v dvorani v tako velikem številu prisotni prapori domoljubnih in veteranskih organizacij. Poudaril je pomen delovanja pripadnikov pri širjenju domoljubja in ugleda pripadnikov Slovenske vojske v civilni družbi. Ob koncu so bila podeljena priznanja za izjemne dosežke v ZSČ. V dopoldanskem času je predsedstvo Zveze slovenskih častnikov organiziralo simpozij z vodstvi združenj in urjenje zastavonoš in pripadnikov častne enote. Namen simpozija je bil seznanitev občinskih, območnih in interesnih združenj ter predstavnikov organov in delovnih teles ZSČ s plani za leto 2020, predstavitev dobrih praks v ZSČ, medsebojno informiranje, izmenjava mnenj, pobud in predlogov ter predstavitev zbornika. Veselijo primeri dobrih praks, ki kažejo na ponovno zanimanje vodstev osnovnih in srednjih šol za seznanjanje mladih z vsebinami iz vojaških strokovnih znanj in domoljubnih vsebin, kar obeta svetlejšo prihodnost pri pridobivanju novih kadrov v Slovenski vojski.

Namen usposabljanja zastavonoš in pripadnikov častne enote je bil, da se z usposobljenostjo in pojavljanjem v javnosti ob različnih priložnostih dosežeta večja prepoznavnost in ugled Zveze slovenskih častnikov na lokalni in državni ravni ter izboljšata njihova opremljenost in urejenost.

Simpozija, usposabljanja in slavnostne akademije ob 25. obletnici delovanja v samostojni Sloveniji so se iz Območnega združenja slovenskih častnikov Litija in Šmartno pri Litiji udeležili predsednik Ladislav Muzga, podpredsednik in zastavonoša Silvester Muzga in Anton Plankar, sekretar združenja.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo Anton Plankar, fotografije: Anton Plankarin Peter Golobič.