Tudi letos v Vojašnici Franca Uršiča poteka usposabljanje udeležencev na prostovoljnem služenju vojaškega roka: S 4. julijem se je pričelo usposabljanje 25 pripadnikov in pripadnic učne enote Veščinskega centra iz Vipave. Poveljnik učne enote je višji štabni vodnik Miha Dolinšek iz 10. motoriziranega bataljona. Skupaj z inštruktorji bo v treh mesecih usposabljanja popeljal fante in dekle skozi osnovne postopke, ki jih morajo obvladati. Pomembna tema je tudi domovinska vzgoja in poznavanje slovenske vojaške zgodovine, še posebej iz obdobja vojne za samostojno Slovenijo. Pri tem tradicionalno sodelujejo pripadniki Območnega združenja slovenskih častnikov Novo mesto in Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Dolenjska. Tako sta jih, v nedeljo 17. julija, na zgodovinsko popotovanje popeljala upokojena generalpodpolkovnik Albin Gutman, vojni poveljnik Teritorialne obrambe Dolenjska in polkovnik Vasilije Maraš. Po uvodni predstavitvi nastanka in razvoja Teritorialne obrambe v spominski sobi vojašnice, so si mladi vojaki ogledali in se seznanili z dogajanji v Pogancih in Medvedjeku. Spoznali pa tudi nekatere ostale dogodke na območju 2. Pokrajinskega štaba Teritorialne obrambe za Dolenjsko. General Gutman jih je seznanil z dogajanji v Pogancih in postopki, ki so se dogajali na višjih ravneh odločanja v času vojne za Slovenijo. Polkovnik Maraš, pa jih je popeljal po poteh spopada na Medvedjeku. Predstavil jim je bistvene dogodke in pomen usposobljenosti in ravnanja vojakov na bojišču. Še posebej je izpostavil posamezne postopke, ki jih bodo spoznali v teku trimesečnega usposabljanja. Ko jih bodo spoznali in obvladali, bodo lahko rekli, da so postali vojaki.

Predstavitev BOV 3

General Gutman predstavlja dogodke na Pogancih 27. junija 1991

Spominska fotografija pri spomeniku v Pogancih

Opis dogajanja na terenu

Predstavitev dogajanja na Medvedjeku

Po poti enot TO na Medvedjeku

Učna enota s poveljnikom Veščinskega centra iz Vipave

Besedilo: Vasko Maraš

Fotografije: Miha Dolinšek