Nova generacija vojakov in vojakinj na prostovoljnem služenju vojaškega roka je pričela s svojim služenjem v Vojašnici Franca Uršiča v Novem mestu. Od 4. 3. 2024 do 7. 6. 2024 bodo spoznali življenje vojaka in njegove naloge. V tokratni generaciji je, v učni enoti Veščinskega centra iz Vipave, pričelo usposabljanje 19 pripadnikov. Skozi Temeljno vojaško-strokovno usposabljanje (TVSU), ki traja 13 tednov. Kandidati v tem času pridobijo temeljna vojaška znanja, ki jim omogočajo delati in živeti skladno z vojaškimi vrednotami ter sprejemati in izpolnjevati delovne naloge. Podrobne vsebine informacije so na razpolago na spletni strani https://postanivojak.si/kako-lahko-sodelujem/vojak-prostovoljec/.

Prvi vikend kandidati preživijo v vojašnici, pri čemer je nedelja namenjena spoznavanju vojaške zgodovine. V novomeški učni enoti, po tradiciji sodelujejo z Območnim združenjem slovenskih častnikov Novo mesto in Območnim združenjem veteranov vojne za Slovenijo Dolenjske. V nedeljskem dopoldnevu se seznanijo s kratko zgodovino Teritorialne obrambe, njenim pomenom in predvsem njenim delovanjem na področju Dolenjske, Bele krajine, Posavja in Kočevsko-Ribniškega območja, v času vojne za samostojno Slovenijo. Predstavnik OZSČ jim je predstavil Spominsko sobo Teritorialne obrambe in muzejsko zbirko Teritorialna obramba in naborniška vojska. Sledilo je potovanje do spominskega parka v Pogancih in na Medvedjeku. Tu jim je dogajanja predstavil Marjan Grabnar, upokojeni brigadir Slovenske vojske. Seznanil jih je z nalogami, ki jih je takrat imel Pokrajinski štab za Teritorialno obrambo Dolenjska. Predvsem pa jim je orisal bojna delovanja, ki so bila vezana na spopade z divizionom zračne obrambe JLA. Divizion je bil, v času od 27. junija do 2. julija 1991, najprej blokiran v Pogancih, nato na Medvedjeku in končno v Krakovskem gozdu. Tu so pripadniki enote zapustili vozila in odšli peš proti Hrvaški. Vozila so zaplenili pripadniki TO. V nekaj dneh je 2. Pokrajinski štab TO Dolenjska, ob sodelovanju delavcev iz Tovarne priklopnih vozil in Agroservisa iz Kmetijske zadruge Krka usposobil poškodovana vozila. Nastala je baterija zračne obrambe TO, ki je delovala do leta 2011. Sedaj so bojna vozila razstavljena kot muzejski eksponati v Vojašnici Franca Uršiča, v Pogancih, na Medvedjeku in Dravogradu. V spomin in opomin, da je za obrambo države potrebno biti usposobljen in predvsem voljan. Zato je pomembno, da se pripadniki Slovenske vojske in tudi mladi seznanijo z dogajanji v času procesa osamosvajanja Republike Slovenije.

Ogled spominske sobe Teritorialne obrambe.

Kako se napolni akumulator radijske postaje, ko ni elektrike.

Poganci, kraj kjer je bil izstreljen prvi strel TO v vojni za samostojno Slovenijo.

Koliko smo vedeli in koliko smo si zapomnili.

Brigadir Grabnar razlaga o dogodkih na Medvedjeku.

BOV-3, s taktično-tehničnimi podatki.

Še spominska na čas, ko je bila učna enota v Pogancih.

Besedilo: V. Maraš

Fotografije: Veščinski center, učna enota Novo mesto