V okviru strokovnega usposabljanja članov Območnega združenja slovenskih častnikov Novo mesto, Dolenjske Toplice, MirnaPeč, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice, Straža, Žužemberk smo v četrtek 7. aprila obiskali Center za združeno usposabljanje v Vojašnici barona Andreja Čehovina v Postojni ter Park vojaške zgodovine v Pivki.

Pri tem smo združili spoznavanje novih vsebin in tehnologij, ki jih uporabljajo v Centru za združeno usposabljanje. Slednji izvaja usposabljanje, podporo usposabljanja, podporo pri ocenjevanju in ocenjevanje usposobljenosti pripadnikov, poveljstev in enot Slovenske vojske ter sodeluje s civilnimi strukturami za potrebe Sistema Varstva pred Naravnimi in drugimi Nesrečami (SVNDN). Vodi in upravlja s poligoni, njegovimi vadišči, strelišči, infrastrukturnimi objekti in sredstvi v okviru Osrednjega Vadišča (OSVAD) SV, ter načrtuje in nadzira aktivnosti na OSVAD. Polkovnik Boško Haupt, poveljnik centra, nam je podrobneje predstavil delovanje simulacijskega sistema za taktično delovanje. Sistem omogoča realistično usposabljanje vojakov s pomočjo sodobne tehnologije. V nadzornem centru Enote za preverjanja bojne usposobljenosti spremljajo postopke posameznikov in vozil, ki so opremljeni s sistemom, skozi celotni čas usposabljanja. S pomočjo opazovalcev in kontrolorjev nato analizirajo, z udeleženci usposabljanja, njihove postopke in odločitve poveljujočih do ravni čete.

V Enoti za raziskave in simulacijo omogočajo usposabljanje posameznikov ter predvsem poveljstev bataljona in višje, pri sprejemanju odločitev in njihove izvedbe, s pomočjo različnih simulacijskih orodij v digitalnem okolju. Sistem omogoča tudi povezavo in spremljanja delovanja enote na terenu, ki je opremljanja s simulacijskim sistemom za taktično delovanje ter delovanjem enot v digitalnem okolju.

Po odlični vojaški malici smo nadaljevali pot do Parka vojaške zgodovine, kjer smo si ogledali vojaško oborožitev, ki je bila v uporabi v drugi svetovni vojni in po njej. Ogledali smo si tudi oborožitev, ki je bila uporabljena v vojni za samostojno Slovenijo. Med ostalimi smo si ogledali ostanek kupole tanka M-84, ki so ga brežiški teritorialci uničili v spopadu pri Prilipah 2. julija 1991.

Zbirka se nadgrajuje tudi s sodobnimi sredstvi, kot sta policijski čoln in helikopter. Slednja sta povsem nova eksponata v muzejski zbirki.Do konca maja je v stavbi Komande na ogled tudi razstava o 25 letih delovanja Slovenske vojske v mednarodnih operacijah in na misijah. Kljub večkratnim obiskom je vedno možno videti kaj novega.

Ekskurzijo smo zaključili z druženjem in poznim kosilom.

 

Besedilo in fotografije: Vasilije Maraš