Območna združenje slovenskih častnikov Novo mesto, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice, Straža in Žužemberk je, dne 6. 3. 2020, izvedlo letni zbor članov. Največ pozornosti so posvetili realizaciji programa dela za leto 2019. Člani so sodelovali pri izvedbi 28 različnih dogodkov v lastni ali organizaciji drugih domoljubnih in veteranskih združenj. Osrednji dogodki, ki jih je združenje organiziralo so bili naslednji:

  • orientacijskega pohoda na Plešivico se je udeležilo 54 pohodnikov.
  • Obiska v podjetju Arex, se je udeležilo 31 članov.
  • Po daljšem času smo se zopet udeležili pohoda ob Pekrskih dogodkih, 23. maja, skupaj s člani OZSČ Bela krajina., kjer smo si ogledali tudi razstave v Vojaškem muzeju Slovenske vojske v Kadetnici, v Vojašnici generala Maistra v Mariboru.
  • S Policijskim veteranskim združenjem Sever Dolenjska in Bela krajina smo izvedli tradicionalni pohod iz Ždinje vasi na Trebelno.
  • Izvedena je tudi strokovna ekskurzija na Kras, kjer smo obiskali vojaški muzej v Lokvah ter pršutarno in si ogledali Štanjel.
  • Nočni pohod na Frato, ob spominskem dnevu mestne občine Novo mesto, je bil 29. 10. 2019, izveden, v sodelovanju s Policijskim veteranskim društvom Sever Dolenjska in Bela krajina, Zvezo borcev za vrednote NOB Novo mesto, Planinskim društvom Krka in Socialnimi demokrati Novo mesto. Pohoda se je udeležilo 45 pohodnikov.
  • Skupaj z OZSČ Bela krajina pa smo sodelovali bili tudi na pohodu po poteh Soške fronte v okolici Cerja v začetku decembra.

Skupno se je teh dogodkov udeležilo preko 600 udeležencev. Za dosedanje delo so bila podeljena tudi priznanja Zveze slovenskih častnikov članom združenja in organizacijam, s katerimi sodelujemo. Pisno priznanje je prejel Igor Povž. Častni znak za sodelovanje sta prejela- PD Krka, ter PVD Sever Dolenjska in Bela krajina. Priznanje za zasluge v ZSČ je prejel Vinko Štamcar. Bronaste medalje pa so prejeli Alojz Mencin, Franc Jarc in Jože Florjančič. Plaketo ZSČ je prejela Silva Lužar. Častni znak ZSČ je prejel Janez Jenič in Zlato plaketo ZSČ Franc Anderlič.

Realizacija programa ne bi bila možna brez prispevkov članov ter občin Novo mesto, Mirna Peč, Straža in Žužemberk. Za njihovo pomoč se jim zahvaljujemo.

Sprejet je bil program dela za leto 2020, ki zajema že navedene tradicionalne dogodke ter dogodkov, ki bodo vezani na dogajanja v letu 1990, ki so zaznamovala pot s samostojno Slovenijo.

Po končanem zboru nam je upokojeni pripadnik Slovenske vojske, Jože Konda, predstavil razvoj in pomen zračne obrambe v Teritorialni obrambi in Slovenski vojski. Kot nosilec takratnega opremljanja, organizacije in razvoja je zračne obrambe na območju Slovenije je je prikazal pomen tega dela vojske, ki je pomemben za nacionalno samostojnost.

Letni zbor se je zaključil z krajšim druženjem v jedilnici vojašnice Franca Uršiča.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo: Vasko Maraš, fotografije: OZSČ Novo mesto.