Vsakoletno usposabljanje vrhunskih športnikov zaposlenih v Športni enoti Slovenske vojske je letos potekalo v Posavju in na Dolenjskem. Športniki so 20. aprila obiskali letališče Slovenske vojske v vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki. Tu so spoznali delovanje 15. polka vojaškega letalstva. Poleteli so tudi s helikopterjem. Naslednji dan so se, po krajšem pohodu iz Vojašnice Franca Uršiča,  ustavili v spominskem parku v Pogancih. Pri spomeniku, ki je osredni del spominskega parka, je bila izvedena seznanitev s posameznimi dogajanji v času vojne na Dolenjskem. Tu sta jih pozdravila, polkovnika v pokoju, predsednika Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Dolenjska Anton Klobčaver in Območnega združenja slovenskih častnikov Vasko Maraš, ki sta jim predstavila delovanje združenj. Albin Gutman, generalpodpolkovnik v pokoju, je udeležencem predstavil dogajanje v vojni za osamosvojitev Slovenije. Podrobneje jim je opisal dogajanje s kolono oklepnih samovoznih vozil protizračne obrambe (BOV-3), ki je bila na tem mestu, zaustavljena 27. junija okoli 01.40 ure pri žagi na Pogancih. Tu je prišlo do prve izmenjave strelov med pripadniki Jugoslovanske ljudske armade in pripadniki Teritorialne obrambe. Po pogajanjih jim je bilo omogočeno nadaljevanje poti proti Ljubljani, do koder nikoli niso prišli. Zaustavljeni so bili na Medvedjeku in nato dokončno premagani s spopadu v Krakovskem gozdu 2. julija. V spomin na današnji dan in možnost za podrobneje preučevanje dogodkov v procesu osamosvajanja pa bodo lahko prebrali v zbornikih, ki so jih Dolenjski veterani napisali v zadnjih letih. Druženje se je končalo v prijetnem razgovoru med udeleženci.

Besedilo in fotografije: Vasko Maraš