Vsako leto poteka spomladi vpis fantov generacije, ki dopolni v tekočem letu 18 let, v vojaško evidenco. Od ukinitve obveznega služenja vojaškega roka, je seznanitev z vojaškimi dolžnostmi, ki izhajajo iz zakona, drugačno. Ker ni več klasičnega nabora, se mladim podajo samo osnovne informacije o njihovih dolžnostih in pravicah, v njihovem lokalnem okolju. Letošnja seznanitev je potekala, za vse fante iz generacije 2004, na Celjskem sejmišču. Pri predstavitvi vojaškega poklica so bile nosilne enote 72. brigade, pri čemer so osrednji del pripravili »Celjski vitezi«. To so pripadniki 20. pehotnega bataljona, ki ima svoj sedež v neposrednem sosedstvu Celjskega sejmišča. Pridružili so se jim tudi specialna vojaške policije Pest, pripadniki 15. polka vojaškega letalstva, logistične brigade in gardne enote. Seznanitev je potekala od 11. do 13. maja. Na podlagi dogovora med Ministrstvom za obrambo in Zvezo slovenskih častnikom, so spremljevalci bili pripadniki območnih združenj slovenskih častnikov, ob sodelovanju z združenji veteranov vojne za Slovenijo. V petek 13. maja je predstavitev potekala za fante iz občin, ki jih pokrivata upravi za obrambo Kranj in Novo mesto. Z območja Dolenjske, Bele krajine in Posavja se je predstavitve udeležilo preko 200 fantov. Po seznanitvi so fantje rekli, da je bilo zanimivo in poučno.

Pilatus na poti k soncu.

Po pristanku izvede napad v objekt s sovražnikom.

Zračna konjenica pristaja_specialna enota VP PEST.

Patrulja je napadena in spopad se je pričel.

Nadaljuje z veščinskimi posrojili garde_Sedaj je puška v zraku.

Sedaj pa hitro not in se odpeljimo.

Kleščmani se predstavijo.

Kaj ima fant v rokah.

Kako deluje RRPOO Carl Gustav.

Sledi predstavitev poklica vojaka_podčastnika_častnika.

Kmalu se bo pričelo s predstavitvami vojaških poklicov.

Iz avtobusa izstopili na začetek in čakali.

Besedilo in fotografije: Vasko Maraš