V petek 3. marca so se v vojašnici Franca Uršiča v Novem mestu zbrali člani Območnega združenja slovenskih častnikov Novo mesto, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice, Straža, Žužemberk. Z letnim zborom se je končal štiriletni mandat vodstva, ki je svoje naloge pričelo izvajati marca 2018. Letnega zbora se je udeležilo 49 članov. Predsednik združenja je člane seznanil z uspešnim delom v letu 2021. Člani združenja so sodelovali na 42 različnih dogodkih. Od pohodov, kot so na primer pohod iz Žužemberka na Plešivico, smo se udeležili še pohoda v Pekrah ob 30. obletnici Pekrskih dogodkov. Zadnji pohod pa je bil tradicionalni nočni pohod na Frato. Na vojaško strokovnem področju, ki je osnovno delovno področje, sta bili organizirani strokovni predavanji, strokovna ekskurzija v Gornjo Radgono ter druga aktivnosti. Strelska ekipa se je udeležila različnih tekmovanj. Med ostalimi so bili prvi na državnem prvenstvu Zveze slovenskih častnikov v streljanju z zračno puško.

V volilnem delu letnega zbora je bilo ponovno izvoljeno dosedanje vodstvo, ob spremembi enega člana predsedstva, za naslednji mandat do leta 2026. Vodstvo sestavljajo: predsednik Vasilije Maraš, podpredsednik Ivan Kralj, sekretar Dušan Hočevar ter člani predsedstva: Anton Turk (Novo mesto), Ivo Longar (Dolenjske Toplice), Silva Lužar (Mirna Peč), Bogdan Avbar (Šentjernej), Janez Jenič (Škocjan), Dušan Prudič (Šmarješke Toplice), Mitja Bukovec (Straža), Andrej Banko (Žužemberk). Člani nadzornega odbora so Franc Anderlič, Ivo PetančičIčo, Bogdan Mali. Člani častnega razsodišča so Jože Florjančič, Slavko Mencin in Aleš Golob.

Za dolgoletno delo v združenju ter sodelovanje z njim so bila podeljena priznanja Zveze slovenskih častnikov. Pisno priznanje so prejeli: Jure Ajdič Pogačnik, Anton Turk, Milan Oblakin Vasilije Maraš. Bronasto medaljo sta prejela Igor Povž in Ivan Kralj. Častni znak za sodelovanje so prejeli: občini Straža in Mirna Peč, Lovska družina Plešivica – Žužemberk in Konjerejsko društvo Suha Krajina.

V uvodnem delu letnega zbora je namestnik načelnika Generalštaba Slovenske vojske brigadir Roman Urbanč, prisotne seznanil s strateškimi dokumenti, ki bodo podlaga za nadaljnji razvoj Slovenske vojske v prihodnjem obdobju. V postopku sprejema je nova Vojaška strategija Republike Slovenije. Slednja opredeljuje načine uporabe SV kot vojaškega instrumenta moči države. Slednja sloni na kadrih, ki upravljajo izgradnjo vojaških zmogljivosti za prihodnost. Pri tem je potrebno vojaško moč krepiti, vzdrževati in jo prilagajati trenutnem razmeram. In te so danes v svetu zelo spremenljive. Pomembno je, da se zagotovi možnost naraščanja zmogljivosti, ko zato nastane potreba. Skozi vojaško držo bo potrebno zagotavljati optimalno uporabo Slovenske vojske. Tako bo možno zagotoviti vojaško obrambo, ki jo je potrebno najprej nasloniti na lastne sile ter nato izvajati znotraj kolektivne obrambe Nata in skupne varnostne in obrambne politike Evropske unije. Bistveno je, da Slovenska vojska sodeluje z vsemi deležniki znotraj nacionalno varnostnega sistema Republike Slovenije. Pri tem se bo potrebno zopet spomniti rešitev, ki smo jih imeli včasih. Izkušnje bo potrebno prilagoditi sodobnim izzivom na področju varnosti in obrambe. Prisotne je seznanil tudi z osnovami Resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja inopremljanja SV do leta 2035. Slednja je predpogoj za predvideno strukturo Slovenske vojske do leta 2035. Zato bo potrebno, med ostalim, prilagoditi sistem vojaškega izobraževanja znotraj vojaškega šolstva. Predvsem na področju izobraževanja bodočih častnikov, na civilnih fakultetah. To bo omogočilo, da bodo bodoči častniki prej končali svoje šolanje, vključno z vojaškim modulom. Pri tem bo dan poudarek tudi na ustrezno štipendiranje interesentov za zaposlitev v Slovenski vojski. Glede na trenutne razmere v Ukrajini, je bilo temu posvečeno dosti pozornosti, še posebej v razpravi, ki je potekala po predavanju.

Letni zbor se je zaključil s tradicionalnim vojaškim pasuljem, kot spominom na obdobje, ko smo bili del obrambnih sil, ki so omogočile uspešen proces vojaškega dela osamosvajanja v letu 1991.

Besedilo: Vasilije Maraš

 

This slideshow requires JavaScript.

Fotografije: Marko Klinc – Foto Life