V 98. letu se je od nas poslovil najstarejši član OZSČ Novo mesto, borec narodnoosvobodilnega boja, generalmajor v pokoju, univerzitetni profesor in častni občan občine Mirna. Rojen je bil 14. avgusta 1925 v Brezovici pri Mirni. Po maturi, ki jo je opravil že v vojnem času, se je leta 1942 pridružil Gubčevi brigadi. Bil je udeleženec bitke na Jelenovem žlebu. Po osvoboditvi je ostal v JLA. Leta 1959 je končal Višjo vojno akademijo v Beogradu ter 1969 šolo ljudske obrambe. V tem času je opravljal številne odgovorne funkcije, med ostalim je bil načelnik protiobveščevalne službe v diviziji in načelnik oddelka varnosti v 3. armadi. Kot generalmajor je opravljal, v letih 1977 – 1979, dolžnost načelnik republiškega štaba teritorialne obrambe ter nato pomočnika komandanta 9. armade v Ljubljani.

Leta 1981 je postal izredni profesor na katedri za splošni ljudski odpor, na Fakulteti za novinarstvo, sociologijo in politologijo (današnja Fakulteta za družbene vede). Poučeval predmet operatiko in strategijo ter bil hkrati predstojnik katedre do leta 1985. Kot profesor je prispeval k razvoju znanj študentov in s tem usposobljenosti rezervnih častnikov, ki so lahko to znanje uporabili tudi v vojni za samostojno Slovenijo. Po upokojitvi je bil dejaven član v različnih združenjih. Do zadnjega je bil aktiven in prizadeven član Zveze borcev za vrednote narodno osvobodilnega boja na Mirni in predsednik odbora VII. korpusa. V celotnem času je bil vseskozi povezan s svojim rojstnim krajem in občino. Bilj je častni član lovske družine Mirna. Leta 2018 je postal častni občan občine Mirna. V svojem nagovoru ob prejemu priznanja je med ostalim rekel: »Moram reči, da dolgo življenje veliko dogodkov prinese. Tako sem bil na takih mestih, da sem lahko tudi pomagal.«

Zadnji leti je preživel v domu za starejše občane v Trebnjem, dokler 25. decembra ni preminil. Kljub temu je še vedno bil reden obiskovalec dogodkov, ki so bili vezani na obdobje njegove mladosti. Vsi tisti, ki smo ga poznali ga bomo ohranili v spominu kot človeka, ki je svoje življenje posvetil domovini in je bil aktiven do svojih zadnjih dni. Za svoje delo je prijel vrsto odlikovanj in najvišja priznanja Lovske zveze, Zveze borcev za vrednote NOB ter priznanje ZSČ.

V spomin in zahvalo za njegovo delo je bila 30. decembra žalna seja občinskega sveta občine Mirna. Na silvestrovo je bil pokopan na pokopališču na Mirni, v skupni grob s padlimi borci v času narodnoosvobodilnega boja.

General Lado Kocijan na Bazi 20_julija 2022

 

General Kocijan s priznanjem ZSČ

 

General Lado Kocijan_borec Gubčeve brigade na Frati 28. oktobra 2022

 

Odlikovanja in lovska priznanja Ladu Kocijanu

 

Z žalne seje občinskega sveta občine Mirna

 

Praporščaki na pogrebu generala Kocijana

Besedilo: Vasko Maraš