Območno združenje slovenskih častnikov Novo mesto, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Straža, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk je, v četrtek 31. avgusta, v sodelovanju s Strelskim društvom Rojal, organiziralo strelsko kondiciranje s pištolo. Sedemnajst udeležencev je bilo članov OZSČ Novo mesto, Bele krajine in Brežic. Kondiciranje je bilo izvedeno kot tekmovanje posameznikov v dveh kategorijah. Strelci so bili razdeljeni v dve skupini. Prvo skupino so sestavljali člani, ki le redkokdaj streljajo. Drugo skupino pa so sestavljali člani, ki se udeležujejo strelskih tekmovanj. Vsak posameznik je izstrelil po 10 nabojev, od tega se jih je 7 štelo za oceno. Najboljše rezultate v prvi skupini so dosegli Branko Đukić 53 krogov, Andrej Radešček 52 krogov in Daniel Đukić 50 krogov (vsi OZSČ Novo mesto). Med strelci je najboljši rezultat dosegel Igor Povž 68 krogov (OZSČ Novo mesto), sledila sta Florijan Kerin (OZSČ Brežice) 58 krogov in Roman Dobelšek s 57 krogi (OZSČ Novo mesto).

Udeleženci strelske tekme.

Organizacijski trio: Bogdan Avbar, Igor Povž in Dušan Hočevar.

Najboljši trije občasni strelci: Andrej Radešček, Branko Đukić in Daniel Đukić.

Najboljši trije strelci: Florijan Kerin, Igor Povž in Roman Dobelšek.

Po streljanju sledi ocenjevanje in seveda malica.

Besedilo: Vasko Maraš

Fotografije: Janez Godler