Ob spominskem dnevu mestne občine Novo mesto je v torek 29. 10. 2019 bil izveden tradicionalni nočni pohod na Frato iz Luknje pri Prečni in Žužemberka. Pohoda se je udeležilo preko 40 pohodnikov. Slednjim se je pridružilo še enako število udeležencev slovesnosti v domu na Frati. Pot je pohodnike vodila iz Luknje do Brezove Rebri, kjer je bila ustanovljena novomeška četa. Od tu so krenili do Frate, od koder so krenili na Bučko, kjer so izvedli eden prvih napadov na nemškega okupatorja. Kljub slabemu vremenu je bilo razpoloženje dobro. Udeležence slovesnosti iz Novega mesta, Straže, Mirne Peči in Žužemberka je pozdravil župan občine Žužemberk Jože Papež. Slavnostni govornik je bil podžupan mestne občine Novo mesto Boštjan Grobler. Pri izvedbi slovesnosti so sodelovali člani društva Novomeška četa z deklamacijami Sliva Kužnik, Breda Kupelnik Videnič in Franc Umek ter harmonikar Mitja Bukovec. S tem dogodkom smo se udeleženci spomnili pomena, ki ga ima delovanje partizanskih enot v okviru slovenske vojaške zgodovine. Slednjega ne more izbrisati nihče, saj so bili Slovenci eden od redkih narodov, ki so se organizirano uprli že v letu 1941. Vojaški zgodovinski spomin je potrebno ohranjati, zato se bodo organizatorji iz Območnega združenja slovenskih častnikov Novo mesto, Zveze borcev za vrednote NOB Novo mesto, Policijsko veteranskega društva Sever Dolenjske in Bele krajine, Planinskega društva Krka in Socialnih demokratov Novo mesto ob pomoči občin Novo mesto, Mirna Peč, Straža in Žužemberk, še naprej obujali spomin na ta dogodek.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo: Vasilije Maraš, fotografije: Marko Klinc