Mestna občina Novo mesto in Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Dolenjske, sta v torek, 18. junija, organizirala slovesnost ob dnevu državnosti in spominskem dnevu MO Novo mesto. Slovesnost je potekala na vrtovih Dolenjskega muzeja. Udeležili so se je občani Novega mesta in veterani iz Bele krajine ter Trebnjega. Slovesnost so počastili praporščaki OZVVS Dolenjske, Bele krajine, Trebnje, PVD Sever Dolenjske in Bele krajine ter OZSČ občin Novo mesto, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Straža, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk. Prisotne je uvodoma pozdravil župan mestne občine Novo mesto, magister Gregor Macedoni. V svojem nagovoru je poudaril pomen enotnosti pri izvajanju ključnih aktivnosti v slovenski zgodovini. Na žalost pa danes to enotnost doživljamo samo na športnem področju, ko navijamo za naše športnike. Slavnostni govornik je bil Albin Gutman, generalpodpolkovnik v pokoju in vojni poveljnik Teritorialne obrambe Dolenjske. V svojem govoru je poudaril razvoj Novega mesta, od njegove mladosti, ko so bile še vidne posledice bombardiranja Novega mesta, do današnjega zelo uspešnega gospodarskega središča Dolenjske in širše. Opozoril pa je na pomen obrambe države, ki je predvsem naloga nas državljanov. Najprej se moramo, če bo to potrebno, obraniti sami, šele nato lahko računamo na pomoč drugih. Kot člani zavezništva imamo svoje pravice, a tudi dolžnosti. Zatorej mir, v katerem danes živimo, ni nekaj samoumevnega, temveč je le tega potrebno vzdrževati in če bo potrebno, tudi braniti. Zato je pomembno, da poznamo in cenimo svojo zgodovino tudi, ko se le ta nanaša na vojne dogodke in ne samo na kulturno preteklost.

V kulturnem programu so nastopili dijaki Gimnazije Novo mesto. Skozi recital odlomkov iz Jančarjeve drame Veliki briljantni valček, Kocbekovega novele Črna Orhideja in Sofoklejeve Antigone, so prikazali pomen ter odnos ljubezni in smrti. Slednji sta povezani saj sta sestavni del življenja in smrti. Posamezni deli recitala so bili povezani z glasbenim nastopom na klaviaturah in harmoniki.

1_Nagovor mag. Gregorja Macedonija, župana MO Novo mesto

2_Slavnostni govornik Albin Gutman, gnerelapodpolkovnik in vojni poveljnik TO Dolenjske

3_Prihod prapoščakov veteranskih in domoljubnih organizacij

4_Strokovnjaka za metafore iz Jančarjeve drame

5_Dilema med ljubeznijo in dolžnostmi

6_Nastopajoči dijaki Gimnazije Novo mesto

7_Druženje na muzejskih vrtovih

Besedilo: V. Maraš

Foto: Foto Asja