Uprava za obrambo Novo mesto je, v sredo 3. aprila, v sodelovanju s Slovensko vojsko, izvedla seznanitev fantov z vpisom nabornikov v vojaško evidenco. Vpis v evidenco se izvaja v letu ko fantje napolnijo 18 let. Na vpisu se seznanijo s svojimi pravicami, obveznostni in dolžnostmi, ki izhajajo iz zakona o vojaški dolžnosti. Od leta 2004, ko je zamrznjeno obvezno služenje vojaškega roka, se organizirajo seznanitve z vojaško dolžnostjo na ravni regij. Predstavitve v Vojašnici Franca Uršiča so udeležili fantje iz občin Bele krajine, Dolenjske in Trebanjsko-Mirnske doline. Na avtobusih, ki so vozili na posameznih relacijah, so jih spremljali člani območnih združenj slovenskih častnikov in veteranskih združenj. Ob splošnih obveznostih, dolžnostih in pravicah nabornikov, so bili seznanjeni tudi s pomenom obrambe in varnosti. Slednjo je potrebno izvajati ne le na ravni države, temveč na ravni posameznika. Kajti državo tvorijo posamezniki, ki imajo svoje pravice in dolžnosti, je v svojem nagovoru poudaril župan občine Črnomelj Andrej Kavšek. Seznanitve so se udeležili tudi župana občine Dolenjske Toplice Franc Vovk, Mirne Dušan Skerbiš in podžupan Mestne občine Novo mesto Urban Kramar. Po ogledu posameznih delovnih točk, kjer so jim bile predstavljene posamezne vojaške specialnosti, so si udeleženci ogledali še prikazano vajo. Vajo so izvedli pripadniki Posebne enote vojaške policije, v sodelovanju s helikopterjem iz 15. polka vojaškega letalstva. Sledilo je še kosilo in administrativne obveznosti ter pot domov. Več informacij o možnosti prostovoljnega služenja, udeležbe na taborih za mlade in zaposlitvi v Slovenski vojski je možno najti na spletni strani https://postanivojak.si/.

1_Pozdrav zastavi Republike Slovenije

 

2_Seznanitve so se udeležili župani občin Mirna, Črnomelj, Dolenjske Toplice in podžupan Novega mesta

 

4_Ogled dela pehotnega orožja vojakov

 

8_Napredovanje pod zaščito oklepnega vozila, a v spremstvu novinarjev

 

10_Po izvedeni akciji sledi vkrcanje v helikopter

 

11_Povabilo za vstop v vrste Slovenske vojske

 

12_Spremljevalci iz vrst Območnih združenj častnikov in veteranov Dolenjske, Mirnske in Trebanjske doline ter Bele krajine

Besedilo in foto: V. Maraš