V petek 22. marca je na letnem zboru OZVVS Dolenjske je OZSČ Novo mesto, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Straža, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk prejelo srebni znak Zveze veteranov vojne za Slovenijo. V obrazložitvi je navedeno: »Srebni znak je bil podeljen zaradi dolgoletnega sodelovanja med združenjima. Sodelovanje z OZSČ Novo mesto poteka skozi celoten čas delovanja našega združenja. Na začetku je bilo to sodelovanje v okviru pohodov in strelskih tekmovanj in sodelovanja na različnih drugih aktivnostih. V zadnjih petih letih pa je sodelovanje vezano tudi na prenos tradicij in znanj, ki zadevajo proces osamosvaja Republike Slovenije. OZSČ Novo mesto namreč aktivno sodeluje z Vojašnico Franca Uršiča na področju dela z mladimi, pri čemer vključuje tudi naše združenje. Hkrati združenje letos obeležuje 30 let preimenovanja in hkrati 62 let delovanja na obrambnem področju.«

Srebrni znak ZVVS je prejalo OZSČ Novo mesto.

Besedilo: V. Maraš

Fotografija: Marko Klinc »Foto Life«