V nedeljo 12. marca 2023 so se vojakinje in vojaki na prostovoljnem služenju vojaškega roka, ki poteka od 27. februarja v Vojašnici Franca Uršiča, seznanili z dogodki v času procesa osamosvajanja na Dolenjskem. Kot že nekaj predhodnih generacij, so jih s tem obdobjem seznanili predstavniki Zveze veteranov vojne za Slovenijo Dolenjska in Območnega združenja slovenskih častnikov Novo mesto. S procesom osamosvajanja, nastankom Teritorialne obrambe in Slovenske vojske, je 18 udeležencev na PSVR, seznanil predsednik OZSČ Novo mesto. Ogledali so si spominsko sobo Teritorialne obrambe, kjer je predstavljen potek vojne za samostojno Slovenijo na Dolenjskem. V muzejski zbirki Teritorialna obramba in naborniška vojska so spoznali oborožitev in opremo ter sredstva zvez, ki so bila uporabljana v času od leta 1968 do leta 2004, ko je prenehalo obvezno služenje vojaškega roka.

Z dogodki v Pogancih in na Medvedjeku jih je na kraju samem seznanil predstavnik ZVVS Dolenjska Marjan Grabnar, brigadir v pokoju. S tem so dobili vpogled v dogajanja na terenu. Ob zaključku so udeleženci odgovarjali na kontrolna vprašanja, kjer so pokazali kaj so si zapomnili na lepo nedeljsko dopoldne.

Pripadniki generacije, ki je sedaj na prostovoljnem služenju vojaškega roka, ki v celoti traja 13 tednov, bodo spoznali vojaško življenje in pomen obrambe domovine. Šli bodo skozi tri faze usposabljanja. Te lahko zaključijo v celoti, ali po posameznih fazah. V kolikor opravijo vse obveznosti dobijo finančna sredstva v višini 3.700 evrov ter pridobijo času usposabljanja ustrezno pokojninsko dobo. S podrobnostmi se je možno seznaniti na spletni strani https://postanivojak.si/kako-lahko-sodelujem/vojak-prostovoljec/.

Trofejno orožje TO uporabljeno v vojni.

Vzpostavitev žinčnih povezav nekdaj.

Kako bi prenesli ranjenca.

Tu gre noter kje pa ven.

Brigadir Grabnar na Medvedjeku_Kako je bilo takrat.

Besedilo: Vasko Maraš

Fotografije: Miha Brilj