OZSČ Novo mesto in Bela krajina sta se predstavili na dnevu odprtih vrat Vojašnice Franca Uršiča, 7. 5. 2019. Dogodka se je udeležilo okoli 700 obiskovalcev, predvsem dijakov Centra srednjih šol iz Novega mesta, osnovnošolcev in drugih obiskovalcev. Obe združenji sta se predstavili s predstavitvenimi panoji in razgovorom z obiskovalci.

1_Postroj pred začetkom dneva odprtih vrat.

2_Ali je vse pripravljeno, predstavitev OZSČ Bela krajina?

3_Dvig zastave.

4_Dijaki med dvigom zastave.

5_Dijaki opazujejo dinamično predstavitev delovanja pehotnega oddelka.

6_Veterani in častniki na otvoritvi.

7_Tekmovanje v znanju in fizični pripravljenosti.

8_Tudi PLT iz 2 svetovne vojne je zanimiv.

9_Delovni pult OZSČ Novo mesto.

 

 

This slideshow requires JavaScript.