V petek, 7. junija, je predsednik OZSČ občin Novo mesto, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Straža, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice, Žužemberk izvedel predavanje o procesu osamosvajanja Republike Slovenije. Predavanja so se udeležili dijaki 3. letnikov Srednje elektro-računalniške šole in tehniške gimnazije ŠC Novo mesto,. Vsebinsko jim je predstavil sestavine nacionalnega varnostnega sistema, nastanek in razvoj Teritorialne obrambe, mejnike v procesu osamosvajanja na političnem, obrambnem in varnostnem področju ter spopade v vojni za Slovenijo na Dolenjskem. Skozi predavanje in ogleda kratkega filma o Teritorialni obrambi so spoznali naloge in vlogo Teritorialne obrambe v tistem obdobju. Ob spoznavanju ključnih datumov v procesu osamosvajanja, so si ogledali tudi dokumentarne posnetke iz filma »Prvi strel«. Film sta, kot zaključno nalogo, leta 2021, posnela dijaka Ekonomske šole Maj Kerin Colarič in Niko Pribožič. Kot velikokrat do sedaj je ugotovljeno, da je potreba po takšnih vsebinah, saj dijaki zelo slabo poznajo to obdobje slovenske zgodovine.

1_Predstavitev vsebine predavanja

 

2_Spremljanje predavanja

 

3_Kaj in kdaj se je kaj zgodilo

Besedilo: V. Maraš

Foto: T. Hrastar