V sredo 7. februarja 2024 so si bodoči pripadniki Logistične brigade Slovenske vojske, v Vojašnici Franca Uršiča v Novem mestu, ogledali spominsko sobo Teritorialne obrambe in muzejsko zbirko TO in naborniška vojska. V pričakovanju napotitve na temeljno vojaško usposabljanje so se novo zaposleni pripadniki seznanili z zgodovino vojaštva in predvsem Teritorialne obrambe na slovenskem ozemlju. Pomen poznavanja zgodovine Slovenske vojske in njenih predhodnic je informacija, ki jo morajo poznati vsi pripadniki. Na žalost se v šolah o tem ne uči dovolj in je potrebno pridobiti dodatne informacije. In to je možno, tako kot danes, ob sodelovanju članov Zveze slovenskih častnikov in Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Udeleženci so spoznali nastanek, pomen in delovanje Teritorialne obrambe ter dogajanja v vojni za samostojno Slovenijo na območju 2. Pokrajinskega štaba To za Dolenjsko. Brez ustrezne organizacije in usposobljenih pripadnikov Teritorialne obrambe, ki so se usposabljali za obrambo domovine od leta 1968, ne bi bilo tako učinkovitih delovanj v času vojne za samostojno Slovenijo. Udeleženci so spoznali tudi takratno oborožitev ter pomen ustreznih sredstev zvez ter skrbi za pripadnike enot TO na logističnem področju – od prehrane do zdravstva in oskrbe ranjencev v vojni. Na 13. tedenskem temeljnem vojaškem usposabljanju, v Učnem centru v Vipavi, bodo pridobili temeljna znanja.

https://postanivojak.si/zelim-se-prijaviti/usposabljanje/

V tem času bodo pridobili temeljna vojaška znanja, ki jih potrebuje vojak za preživetje na bojišču ter jim omogočajo delati in živeti skladno z vojaškimi vrednotami ter sprejemati in izpolnjevati delovne naloge. V nadaljevanju pa se bodo na osnovnem usposabljanju usposobili za opravljanje konkretne dolžnosti v enotah logistične brigade.

Oborožitev Teritorialne obrambe.

Pojasnilo o tajnih skladiščih orožja v letih 1990-1991.

Kaj je to ZOLJA?

Ko se je zveza vzpostavljala s pomočju žic.

Pomen prve pomoči in znanja o nudenju le te.

Za logistike je pomembno, da vedo kako se zagotovlja prehrana na terenu.

.

Povezava preteklosti in sedanjosti.

Besedilo: V. Maraš

Fotografije: vodja učne skupine