Tako kot vrsto let do sedaj je bil izveden tabor MORS in mladi, ki ga organizirata Ministrstvo za obrambo in Slovenska vojska. Letos je bilo zanimanje mladih za to aktivnost izredno veliko, saj ni bila postavljena številčna omejitev udeležencev, kar se je poznalo tudi pri izvedbi. V času od 26. junija do 8. julija. Izvedeni so bili trije enotedenski tabori. Eden v Bohinjski Beli in dva v Vojašnici Franca Uršiča v Novem mestu. Tabora v Novem mestu se je udeležilo 230 mladih. Namen tabora je seznaniti mlade z vrednotami, ki jih prinaša vojaško življenje, spoznati nove prijatelje, preživeti nekaj dni v naravi ter nadgraditi vedenje o preživetju v naravi in orientaciji ali pa izboljšati telesno pripravljenost. To se dosega z vrsto različnih aktivnosti:

 • seznanitev s hišnim redom vojašnice in z vsemi aktivnostmi na taboru,

 • zlaganje osebne opreme v omarice, urejanje postelj ter seznanitev z dolžnostmi in izvajanjem redarske službe,

 • nošenje in uporaba osebne opreme, postrojitvena pravila,

 • postopki preživetja v naravi ter gibanje vojaka na bojišču,

 • predstavitev orožja: pištola Beretta 9mm, avtomatska puška F2000S, podcevni bombomet, mitraljez MAG, mitraljez MINIMI in oprema Bojevnik 21. stoletja,

 • lasersko streljanje s pištolo in puško ter streljanje z zračno puško,

 • orientacijski pohod, uporaba kompasa, branje karte, gibanje po azimutu,

 • predstavitev Enote za specialno delovanje ali Posebne enote za specialno taktiko,

 • temeljni postopki oživljanja,

 • različne športne aktivnosti in igre,

 • čiščenje oborožitve in opreme,

 • svečanost ob zaključku in podelitev potrdil.

V Novem mestu se med zgoraj navedene aktivnosti vsako leto udeleženci tabora seznanijo tudi z dogodki v času vojne za samostojno Slovenijo. Medtem, ko so inštruktorji z udeleženci izvajali strokovne postopke, je predstavnik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Dolenjske in Območnega združenja slovenskih častnikov Novo mesto izvedel seznanitev udeležencev tabora z dogodki v času vojne za samostojno Slovenijo. S tem se izvaja eno od poslanstev združenj, ki želijo seznanitvi čim več mladih s takratnimi dogodki. Na žalost ugotavljamo, da je to obdobje mladim zelo medlo predstavljeno v času njihovega šolanja. Upajmo, da so dobili vsaj malo predstave kako je bilo takrat in predvsem kdo so bili udeleženci in izvajalci procesa osamosvajanja v teritorialni obrambi in milici. Da pa je tabor v redu dokazuje to, da se kar nekaj mladih udeležuje tabora tudi večkrat. Več informacij o tem in drugih temah iz življenja v Slovenski vojski se dobi na portalu https://postanivojak.si/.

Pogled na vitrino z artefakti z Medvedjeka.

Čelada glavo čuva.

Ko bom velik bom puškomitralezec.

Ja bilo je dobro.

Ostro oko .

Le kaj piše v knjigi.

Tudi selfi je ob dobri volji vedno dobrodošel.

Besedilo: Vasko Maraš

Fotografije: udeleženci tabora