V ponedeljek 19. in torek 20. junija je 114 dijakov tretjega letnika računalništva in elektrotehnike obiskalo Vojašnico Franca Uršiča. Namen obiska je bil spoznati dejavnosti v Slovenski vojski, ki so v povezavi z njihovo stroko. Podrobneje so se seznanili s praktično uporabo računalniških in elektrotehničnih znanj in komponent v brezpilotnih letalih. Slednje se uporabljajo tudi v enoti za elektronsko bojevanje, ki je ob današnjem razvoju tehnike bistvenega pomena za zaščito lastnega in motenje sovražnikovega elektronskega delovanja. Ob tehničnih zadevah so imeli priložnost pokazati poznavanje, razumevanje in predvsem sposobnost povezave med različnimi področji delovanja družbe. Skozi razgovor, ki ga je vodil veteran in predsednik OZSČ Novo mesto, so spoznali pomen nacionalnega varnostnega sistema v državi. Hkrati pa so spoznali vpliv delovanja le tega na vojnem območju, kot je to Ukrajina. Spoznali pa so tudi vpliv nasprotovanja med Kitajsko in Tajvanom na svetovno gospodarstvo. Skozi debato so na četrti delovni točki predebatirali pomen z ustavo določenih pravic in dolžnosti. Skozi te oblike smo poskušali doseči, v sodelovanju s šolo, določene učne cilje, ki so pomembni za razumevanje delovanje družbe kot celote.

Kaj je že to nacionalno varnostni sistem

 

Kaj vse omogočajo brezpilotna letala

 

Oprema za posebne namene

 

Pravice in dolžnosti posameznikov glede na družbo

 

Skupinska slika ob koncu obiska

 

Sodelovanje pri jutranjem postroju in dvigu zastave

Besedilo: Vasko Maraš

Fotografije: Peter Cesar