V petek 1. 3. 2019 so se člani OZSČ Novo mesto, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Šentjernej, Straža, Šmarješke Toplice, Škocjan in Žužemberk udeležili letnega zbora članov. Združenje je v letu 2018 realiziralo večino nalog iz letnega načrta dela. Člani so potrdili poročilo o delu, finančno poročilo in poročilo nadzornega odbora. Ker je v oktobru odstopil predsednik združenja, so izbrali novega predsednika Vasilija Maraša in člana predsedstva iz občine Novo mesto Antona Turka. Izvoljeno je bilo tudi častno razsodišče v sestavi Jože Florjančič, Aleš Golob in Alojz Mencin. Sprejet je načrt dela za leto 2019 in Pravilnik o varovanju osebnih podatkov. Zaradi spremembe zakonodaje, ki ureja varovanje osebnih podatkov člani izpolnjujejo obrazce, ki omogočajo, da se hranijo njihovi podatki in da se lahko obveščajo o aktivnosti združenja. Udeležence zbora so pozdravili predsedniki ZVVS Dolenjska, Anton Klobčaver, Policijsko veteranskega društva Sever Dolenjska in Bela krajina, Marjan Dragan, Zveze borcev za vrednote NOB Novo mesto, Tilka Bogovič, in podžupan občine Šmarješke Toplice, Franc Anderlič. Zbor je bil zaključen s predavanjem o Vojaški doktrini in Doktrini vojaške strateške rezerve ter tovariškim druženjem v jedilnici vojašnice.

Fotografije s podnapisi:

  1. Zbor članov je bil v Vojašnici Franca Uršiča v Novem mestu. 

  2. Poročilo podpredsednika je bilo pospremljeno s fotografijami s posameznih dogodkov.

  3. Brez denarnih sredstev je težko, zato je poročilo članice predsedstva zadolžene za finance vneslo optimizem za izvedbo programa v letošnjem letu.     

  4. Delovno predsedstvo je uspešno vodilo letni zbor članov.

  5. Potrebno je zabeležiti vsebino zbora.  

  6. Novi predsednik je predstavil program dela in kasneje Doktrino vojaške obrambe ter Vojaške strateške rezerve.   

  7. Člane je pozdravil tudi najstarejši član združenja upokojeni generalmajor Lado Kocjan.   

Besedilo: V. Maraš, fotografije: OZSČ Novo mesto.