Zdravstveniki četrtih letnikov Srednje zdravstvene in kemijske šole iz Centra srednjih šol Novo mesto, so izvedli tradicionalni obisk v Vojašnici Franca Uršiča Novo mesto. V treh obiskih v decembru, 7., 9. in 22., se seznanijo z usposabljanjem vojaških zdravstvenikov. Tako tistih, ki že imajo končano srednjo zdravstveno šolo, kot tistih, ki si strokovna znanja pridobijo na novo. V oddelku za usposabljanju, ki je sestavni del enot iz Logistične brigade Slovenske vojske, poteka usposabljanje bojiščnih reševalcev in bolničarjev ter medicinskih tehnikov. Skozi predstavitev se, dijaki in dijakinje, seznanijo z načinom in vsebino njihovega usposabljanja. Prav tako se jim predstavijo različni kabineti, ki so na razpolago za praktično usposabljanje. Ob strokovnem delu obiska, se izvede tudi seznanitev z delčkom slovenske vojaške in vojne zgodovine. Osrednji del zajema seznanitev z dogodki v času procesa osamosvajanja, s poudarkom na spopadih na Dolenjskem. V muzejski zbirki Teritorialna obramba in naborniška vojska si ogledajo oborožitev, sredstva zvez ter medicinske oskrbe in bivanja v vojašnici ter na terenu. Skozi te dogodke spoznajo, kako sta teorija in praksa njihovega poklica povezani z vojsko, ko je potrebno reševati življenja.

 

Ogled muzejske zbirke

 

Ogled spominske sobe

 

Spoznavanje dela vojaških bolničarjev

Besedilo: Vasko Maraš

Fotografije: Mirjana Bauer