V sredo 4. oktobra je bila v Vojašnici Franca Uršiča v Novem mestu slovesnost ob dnevu Teritorialnega polka 72. brigade. Teritorialni polk je naslednik štabov in poveljstev Teritorialne obrambe in Slovenske vojske, ki so delovale na območju Dolenjske, Bele krajine, Posavja in Kočevsko-Ribniškega območja od leta 1968 naprej. Enota praznuje svoj dan v spomin na 4. oktober 1990, ko so bili imenovani novi poveljniki pokrajinskih štabov za teritorialno obrambo, potem ko je bil, 28. septembra 1990, za vršilca dolžnosti načelnika novega Republiškega štabe za teritorialno obrambo imenovan rezervni major Janez Slapar. Za komandanta Teritorialne obrambe Dolenjske je bil imenovan rezervni major Albin Gutman. S tem se je obnovila poveljniška struktura Teritorialne obrambe, ki je s svojo usposobljenostjo in bojno pripravljenostjo izvojevala samostojno Slovenijo.

V spomin na te dogodke je poveljstvo Teritorialnega polka 72. brigade, ki mu poveljuje polkovnik Igor Strojin, pripravilo krajšo slovesnost na katerem so bila podeljena priznanja enote. Srebrno plaketo TERP je prejel vojaški uslužbenec X. razreda Matic Vidic, bronasto plaketo TERP sta prejela Območno združenje slovenskih častnikov Novo mesto in Društvo novomeških študentov. Bronasto medaljo TERP so prejeli: vojaška uslužbenca Anica Ferlič, Simon Kraševec in štabni vodnik Jože Plut. Pisno priznanje je prejel štabni vodnik Srečko Pirc. Teritorialni polk že 10 let uspešno izvaja svoji osnovni poslanstvi načrtovanje in izvajanje civilno vojaškega sodelovanja na domicilnem območju 15 dolenjskih in belokranjskih občin ter poveljevanja in zagotavljanja celotne logistične oskrbe za enote nastanjene ali gostujoče v vojašnici. Pomen civilnega vojaškega sodelovanja je poudaril tudi slavnostni govornik župan občine Črnomelj gospod Andrej Kavšek. Poudaril je pomen in vsebino sodelovanja, ki so ga izvajali pripadniki Slovenske vojske od leta 2015 naprej, na področju Bele krajine in širše. Tako na varovanju meje, pomoči ob elementarnih nesrečah kot tudi podpori prebivalstva pri izvajanju usposabljanja enot na področju Bele krajine.

V prostorih vojašnice je bila odprta razstava, ki prikazuje delovanje 1. bataljona 22. brigade, ki je v letih od 1992 do oktobra 2003, ko je pričela služenje zadnja generacija, deloval s poslanstvom izvajanja usposabljanja fantov na obveznem služenju vojaškega roka. Slednji je trajal 7 ozirom 6 mesecev, v primeru skrajšanja. V tem času je usposabljanje končalo 27. generacij s preko 7000 naborniki. Z letom 2004 se je ukinilo obvezno služenje vojaškega roka. V spomin na to obdobje je polkovnik v pokoju Mitja Teropšič pripravil razstavo in katalog »Naborništvo v Teritorialni obrambi in Slovenski vojski 1992 – 1993«. Skozi šestnajst  različnih sklopov je prikazano delovanje pripadnikov 1. bataljona 22. brigade oz. 122. učnega pehotnega bataljona. Polkovnik Teropšič je v predstavitvi razstave poudaril pomen naborništva, kot enega od elementov, ki je omogočal zagotavljanje obrambne sposobnosti vojske. Hkrati pa je prispeval k vzgoji in usposobljenosti mladih fantov za njihovo delovanje v družbi. Postavil pa je tudi vprašanje ali je to samo zgodovinski spomin ali tudi potreba sodobne družbe, ki ji grozi vse več nevarnosti. Hkrati pa se zmanjšuje število pripadnikov obrambnih in varnostnih struktur, pod obseg, ki je potreben za obrambo domovine. V katalogu pa so tudi prispevki posameznikov, na čelu z avtorjem, ki so delovali v enoti v tem obdobju. Razstavo je odprl generalmajor Roman Urbanč, poveljnik sil. V svojem nagovoru se je spomnil na čas, ko je poveljeval 122. bataljonu, tu v Novem mestu. Pri tem je poudaril pomen »usposabljanja naših mladih državljanov za tak plemeniti namen, kot je pripravljenost za varovanje skupnega dobra, kar je naborništvu podelilo poseben status. Čutiti je bilo emocionalni motiv na narodnostni osnovi in požrtvovalnost pri premagovanju vsakršnih ovir za dobrobit svoje, nam lastne domače zemlje. Služiti domovini je prvič pomenilo služiti znotraj lastnih meja. Doma.« Zahvalil se je vsem pripadnikom, ki so takrat delovali pri izvajanju poslanstva pehotnega bataljona. Še posebna zahvalo gre pripravljavcem razstave na čelu s polkovnikom Teropšičem. Pripadnikom Teritorialnega polka se je zahvalil za storjeno v preteklosti in v današnjem času. Po ogledu razstave so se udeleženci slovesnosti v prijetnem druženju spominjali obdobja, ko so izvajali svoje naloge kot pripadniki bataljona ali drugih enot in poveljstev, ki so delovale oz. delujejo v vojašnici.

1_Avtor razstave in kataloga polkovnik Mitja Teropšič

 

2_Poveljnik sil generalmajor Roman Urbanč odpira razstavo

 

3_Postavitev razstave o nabornikih v 1_22br

 

4_Naborniški sistem popolnjevanja TO in SV

 

5_Pa si oglejmo razstavo

 

6_Ali sem kje na fotografiji

 

7_Pogovor o razstavi

Besedilo: Vasko Maraš

Foto: Luka Mitrovič in V. M.