Dijaki zdravstveniki enega od četrtih letnikov Srednje zdravstvene in kemijske šole so obiskali Vojašnico Franca Uršiča v Novem mestu. Obisk dijakov zdravstvenikov poteka že nekaj let, pri čemer se seznanijo z dogodki v procesu osamosvajanja Republike Slovenije. Predstavitev je izvedel veteran in predstavnik OZSČ Novo mesto. Osrednji del obiska je spoznavanje dela ter usposabljanja vojaških bolničarjev ter bojiščnih reševalcev. V oddelku za usposabljanje iz Vojaške zdravstvene enote jim predstavijo sistem njihovega usposabljanja, pooblastil in opremo. V različnih kabinetih pa se spoznajo in preizkusijo v izvajanju praktičnih postopkov. V teku meseca se bosta, po enakem programu, zvrstili še dve skupini dijakov.

Na začetku ure.

Postopek oživljanja s formacijskimi sredstvi.

Lutke_ranjenci, v realni teži in velikosti.

Kako se spravi ranjenca na nosila.

Kakšne spalnice in kakšno je bivanje na terenu.

Ogled artefaktrov iz vojne za samostojno Slovenijo.

V spominski sobi.

Besedilo: Vasko Maraš

Fotografije: Mirjana Bauer