V ponedeljek, 17. aprila, se je 47 članov območnih združenj slovenskih častnikov Novo mesto in Bela krajina udeležilo strokovne ekskurzije v Kranj. V Vojašnici Petra Petriča jih je sprejel polkovnik Franjo Lipovec, poveljnik Logistične brigade Slovenske vojske. Njegovi sodelavci so predstavili njeno poslanstvo in naloge, ki se izvajajo v okviru poveljstva, 157. in 670. logističnega polka ter Vojaške zdravstvene enote. V 157. logističnem polku zagotavljajo vzdrževanje materialnih sredstev, vozil, minskoeksplozivnih sredstev, namenskih bojnih sredstev in vojaške opreme. V 670. logističnem polku izvajajo načrtovanje, organizacijo in izvajanje oskrbovanja ter premikov in transportov za potrebe Slovenske vojske na ozemlju Republike Slovenije in v tujini. Vojaška zdravstvena enota deluje po načelih, principih in standardih vojaške medicine in veterine. Enote, ki potrebujejo oz. zaposlujejo različen strokovni kader, se nahajajo na celotnem ozemlju države. V nadaljevanju so se seznanili z delovanjem sobnega strelišča, ki deluje v okviru Centra za združeno usposabljanje. Predstavljeno jim je bilo strelsko usposabljanje, ki se izvaja z laserji, ki so vgrajeni v avtomatsko puško F 2000 S in pištolo bereta. V muzejski zbirki Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Kranj jim je vojni poveljnik Območnega poveljstva TO Kranj podpolkovnik Anton Rešek predstavil razvoj TO Gorenjske in njeno delovanje v času vojne za samostojno Slovenijo. Ogledali so si zbirko arhivskega gradiva ter oborožitve. V jedilnici vojašnice so preizkusili današnjo vojaško prehrano. Za konec so si ogledali rove pod centrom Kranja. Rovi oz. zaklonišče so bili izdelani v letu 1944. V zadnjih letih si jih je možno ogledati in se seznaniti s posameznimi razstavami o dogodkih iz zgodovine Kranja. Tako se je zaključila, v sončnem vremenu in dobri družbi, seznanitev s središčem Gorenjske.

1_Kako potekala ravnanje z orožjem na laserskem strelišču

 

2_Novomeščani pred vhodom v muzej

 

3_Pri PT 76 izvidniškem tanku

 

4_Pojasnilo kako so top B1 spravili na vrh Triglava za častno topniško salvo

 

5_Zahvala Antonu Rešeku vojnemu poveljniku Območnega štaba TO leta 1991

 

6_V vrsti kot nekoč

 

7_Okusimo če je tako kot je bilo včasih

 

8_Začetek raziskovanja starega mestnega jedra Kranja

 

9_Rovi pod centrom Kranja

 

10_Pojasnilo vodičke o nastanku zaklonišča

 

11_Kamnine in fosili na varnem v zaklonišču

 

12_Ponovno na dnevni svetlobi

 

13_Na Plečnikovih stopnicah v Kranju

Besedilo in fotografije: Vasko Maraš