V okviru slovesnosti ob dnevu Teritorialnega polka 72. brigade, 4. oktobra, je bila OZSČ Novo mesto, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Straža, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk podeljena bronasta plaketa Teritorialnega polka 72. brigade. Medsebojno sodelovanje med območnim združenjem in TERP 72. brigade poteka že od njegove ustanovitve leta 2013. Sodelovanje temelji na predhodnem dolgoletnem sodelovanju med dolenjskimi častniki in štabi za Teritorialno obrambo oz. Slovenske vojske. Sodelovanje je potekalo z občinskim in pokrajinskim štabom TO za Dolenjsko pred in po vojni. V času delovanja 32. Vojaško teritorialnega polka je bilo na visoki stopnji. Dolgoletno letno sodelovanje je temeljilo na strokovnem usposabljanju rezervnih starešin. Tako je bilo vrsto let organizirano streljanje s polavtomatsko puško, ki se ga je udeleževalo tudi okoli 200 udeležencev. Hkrati pa združenje dobiva podporo s strani poveljstva TERP-a pri izvajanju lastnih aktivnosti. V zahvalo za dolgoletno podporo je bila lansko leto TERP-u 72. brigade podeljena plaketa za sodelovanje. V zadnjih letih pa sodelovanje temelji na podpori TERP-u pri izvajanju promocije vojaškega poklica, predvsem pri delu z mladimi. Predsednik združenja zadnjih 5 let redno izvaja seznanitve učencev in dijakov dolenjskih šol z dogodki v času procesa osamosvajanja. Pri tem si obiskovalci ogledajo spominsko sobo Teritorialne obrambe in muzejsko zbirko Teritorialna obramba in naborniška vojska ter obiščejo kraje spopadov na Dolenjskem.  Tako je bilo samo letos na 15 dogodkih udeleženo okoli 1000 mladih. Od učencev, dijakov do udeležencev na prostovoljnem služenju vojaškega roka ter taborov MORS in mladi. Sodelovanje bo potekalo še naprej, saj le sodelovanje prinese čim boljšo realizacijo poslanstev obeh organizacij.

Predsednik OZSČ Novo mesto prejema plaketo TERP 72 br

 

Priznanje TERP-a OZSČ Novo mesto

Besedilo: Vasko Maraš

Foto: Luka Mitrovič