Slušatelji 10. generacije Generalštabnega programa, iz Poveljniško-štabne šole so, v ponedeljek 10. junija, obiskali Dolenjsko in Posavje. V Vojašnici Franca Uršiča jim je vojni poveljnik 25. brigade TO, predstavil spominsko sobo Teritorialne obrambe ter muzejsko zbirko Teritorialna obramba in naborniška vojska. Razprava je potekala predvsem o organizaciji in delovanju Teritorialne obrambe pred in med vojno za samostojno Slovenijo. Izkušnje, ki so takrat pridobljene so slušateljem pomembne pri razumevanju delovanja med vojnimi spopadi. V odkritem pogovoru so prikazane tako dobre kot slabe izkušnje iz tistega časa. Na primeru spopada v Pogancih, kjer je prišlo do prvega spopada med enoto Jugoslovanske ljudske armade in Teritorialne obrambe, so dobili vpogled v izkušnje vojnega poveljnika 2. Pokrajinskega štaba TO. Svoje izkušnje in razmišljanja jim je predstavil Albin Gutman generalpodpolkovnik v pokoju. Svoje potovanje so nadaljevali v Cerklje ob Krki. Tu jim je Mitja Teropšič, polkovnik v pokoju, v predstavil spopade v Posavju. Predvsem je izpostavil spopad v Krakovskem godu, ki mu je kot načelnik štaba 21. območnega štaba TO poveljeval in Prilipah. V nadaljevanju bodo slušatelji spoznali dogajanja tudi v drugih pokrajinah, kjer so potekali spopadi. S tem bodo dobili podrobnejši vpogled v izkušnje takratnih poveljujočih na različnih ravneh poveljevanja.

1_Spoznavanje krajev in časa spopadov na Dolenjskem in v Posavju

2_Kdaj je nastala Teritorilana obramba in kaj so bile njene naloge

 

3_Pilotski pogled na pehotno oborožitev iz vojne za samostojno Slovenijo

 

4_General Gutman predstavlja doganje 27. junija na Pogancih

 

5_Še ena za spomin

Besedilo: V. Maraš

Foto: T. Venišnik