OZSČ Novo mesto, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Šentjernej, Šmarješke Toplice, Škocjan, Straža in Žužemberk je v sodelovanju z ZB za vrednote NOB Novo mesto, PVD Sever Dolenjska in Bela krajina, Društvom Novomeška četa, PD Krka in SD Novo mesto organiziralo tradicionalni nočni pohod na Frato. S pohodom se spominjamo ustanovitve Novomeške partizanske čete, ki je 29. oktobra 1941 s Frate krenila, na prvi organizirani napad na Dolenjskem, na nemško postojanko na Bučki. S tem smo obeležili tudi spominski dan Mestne občine Novo mesto. Pohodniki so krenili na pot iz Luknje pri Prečni, Žužemberka in Golobinjeka pri Mirni Peči. Skupno jih je bilo 67. Pri domu na Frati, kjer je bila krajša slovesnost, se je zbralo 123 udeležencev, ki so morali izpolnjevati PCT pogoje. V krajšem kulturnem programu so nastopili Zinka Potočar Korošec, Franc Umek in Peter Moravec. Program je povezovala Anamarija Andrijanić. Udeležence sta pozdravila župan Žužemberka Jože Papež in podžupanja Novega mesta Sara Tomšič. Slavnostni govornik je bil Uroš Dular. Izvedbo dogodka so podprle občine Novo mesto, Straža, Žužemberk in Mirna Peč ter prevozi FS Žužemberk. Pohodniki in udeleženci so se zadovoljni vrnili domov, saj jih je letos pospremilo lepo vreme. Več podrobnosti je v priloženi foto reportaži.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo: Vasilije Maraš

Fotografije: Fotolife – Marko Klinc