Redni letni in volilni zbor Območnega združenja slovenskih častnikov Mislinjske dolineje bil izveden dne 28. 2. 2020 v dvorani Doma upokojencev v Slovenj Gradcu.

Zbora se je udeležilo 55 članov in 8 gostov in to predstavniki obeh občin, sorodnih organizacij, sosednjih združenj ZSČ in predstavniki enot SV.ZSČ je na zboru zastopal član predsedstva, brigadir Alojz JEHART.

Zbor je potekal v skladu s statutom in poslovnikom. Podana so bila:  poročilo predsednika o realizaciji aktivnosti v letu 2019, finančno poročilo,program dela za leto 2020 in finančni načrt za leto 2020. Vsi dokumenti  so bili soglasno potrjeni.

Z zborom se je zaključil štiriletni mandat sedanjemu predsedstvu. Predsednik je delovanje združenja v času mandata ocenil kot »uspešno«. Pri temu se je posebej zahvalil članom organov združenja, kot tudi vsem ostalim aktivnim članom. Izrazil je zadovoljstvo z odnosom  članstva do združenja,  bila je izrečena zahvala občinam Slovenj Gradec in Mislinja za sodelovanje in podporo, ki jo občini nudita pri izvajanju programa. Prav tako je bilo ugotovljeno dobro in uspešno sodelovanje z enotami Slovenske vojske, sorodnimi organizacijami ter ostalimi združenji ZSČ na Koroškem.

V volilnem delu zbora je bil za predsednika združenja ponovno izvoljen Konrad Javornik, izvoljeno je bilo novo predsedstvo, nadzorni odbor in častno razsodišče.

Uradni del zbora je bil zaključen z izrečeno čestitko in lepimi željami predsednika ter s povabilom za nadaljnje sodelovanje članstva pri uspešni realizaciji sklepov in sprejetih načrtov za v bodoče. Po uradnem delu  zbora je ob skupni večerji potekalo prijetno družabno srečanje prisotnih.

Na zboru so bila podeljena naslednja priznanja ZSČ:

Pisno  priznanje  ZSČ so prijeli:

 • Rudi ŠTRUC
 • Vlado KREMŽAR
 • Bogomir KAČIČ
 • Milan ŠULER
 • Miroslav PERŠE
 • Bernard ZALOŽNIK
 • Ožbolt FAJMUT
 • Zdravko MIKLAŠIČ
 • Ludvik MAZNIK
 • Marjan GOLJAT

 

Častni znak ZSČ:

 • Dušan BELOVIČ
 • Vladimir GAŠPER
 • Vojko PISAR

 

Bronasto medaljo ZSČ:

 • Branko PEČEČNIK

Plaketo ZSČ za sodelovanje:

 • Mihaela URBANC in
 • Osnovna šola Mislinja

 

Zlato plaketo ZSČ pa prejme:

 • Mateja SINREIH

Plaketa bo podeljena na skupščini ZSČ dne 14. 3. 2020.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo:Konrad JAVORNIK

Fotografije:Janez PRAZNIK