V Območnem združenju slovenskih častnikov Mislinjske doline smo dne 14. 10. 2016 organizirali vojaško-strokovno predavanje po temi »Kriza na Bližnjem vzhodu in način njenega reševanja s pomočjo misij OZN«.

Predavanje je izvedel polkovnik Ljubo PAJIČ, ki je bil sam udeleženec v mirovnih misijah in je dober poznavalec vojaško varnostnih razmer na tem območju.

Poudarjeno je bilo, da je za razumevanje današnjih razmer na Bližnjem Vzhodu, potrebno poznati dogajanja v preteklosti ter njihove vzroke in posledice, ki še danes krojijo usodo tega dela sveta ter posledično vplivajo na dogajanja po celem svetu.

Skozi predavanje je bil predstavljen nastanek države Izrael in posledično Izraelsko-Arabskega konflikta, seznanjeni smo bili s stanjem v Gazi in na Zahodnem bregu ter o aktivnostih misij OZN, ki delujejo na tem območju s ciljem vzpostavitve in vzdrževanja miru.

Na koncu nas je predavatelj seznanil še z dogodki, katerih posledice so pripeljale do formiranja Islamske države in o bojnih delovanjih njihovih pripadnikov.

Udeleženci smo predavanje spremljali z velikim zanimanjem ter bili zelo zadovoljni z novimi spoznanji, ki smo jih pridobili skozi predavanje.

Po predavanju smo člani združenja nadaljevali z družabnim srečanjem, kjer smo analizirali letošnje aktivnosti in se dogovarjali za načrti naših aktivnosti za v bodoče.

 

Besedilo: Konrad Javornik

Fotografije: Frančišek Zavašnik, Vojko Pisar

 

DSC00554 DSC00553 DSC00552 DSC00555