Dne 11. julija 2020 smo člani OZSČ Mislinjska dolina v skladu z letnim načrtom aktivnosti izvedli vojaško-strokovno ekskurzijo na območju Slovenske Bistrice, Celja in Velenja.

Osrednja aktivnost ekskurzije je bil obisk Vojašnice Vincenca Repnika v Slovenski Bistrici. V vojašnici smo se najprej dogovorili za upoštevanja ukrepov v zvezi s »koronavirusom«, zatem pa so nam predstavniki poveljstva predstavili enoto, ki je nastanjena v vojašnici, seznanili so nas z aktivnostmi, ki jih izvaja enota v sedanjih posebnih razmerah. V zaključnem delu pa smo si ogledali del tehnične opreme, ki se nahaja v vojašnici.

V drugem delu obiska vojašnice, smo obiskali spominsko sobo našega rojaka s Koroške, padlega v vojni za Slovenijo 1991, Vincenca  Repnika, po katerem nosi vojašnica ime. Tu smo se poklonili njegovemu spominu.

Potovanje smo nadaljevali v Celje, kjer smo obiskali Stari grad Celje. Seznanili smo se s pestro zgodovino gradu, ki je po površini največji srednjeveški grad v Sloveniji. Skozi ogled objektov gradu, pa smo grad spoznali kot atraktivno turistično točko.

Na poti proti Koroški smo v Veleju obiskali še Spominski center 1991. Tu nas je sprejel predsednik OZSČ Velenje, g. Matjaž KLEMENČIČ, ki nam je predstavil dogajanja v Velenju v odboju osamosvojitvene vojne leta 1991. V nadaljevanj pa nam je predstavnik Muzeja Velenje predstavil sam spominski center, ki smo si ga zatem podrobneje ogledali.

Naše druženje smo zaključili s skupnim kosilom v gostišču Repolusk v Doliču.

Besedilo:  Konrad JAVORNIK

Fotografije: Igor BREZOVNIK in Sonja PLEVNIK