Dne 2. 7. 2022 smo se člani Območnega združenja slovenskih častnikov Mislinjske doline zbrali pri Partizanskem domu pod Malo Kopo na Pohorju. Srečanja sta se udeležila tudi predstavnika OZSČ Mežiške doline in predstavniki Vojaških gornikov.

Izvedli smo naslednje aktivnosti:

– Član predsedstva ZSČ in koordinator za Koroško,  g. Albert Vodovnik je prisotne seznanil z aktivnostmi predsedstva ZSČ in načrti delovanja za v bodoče.

– Predstavnika SV iz 20. PEHP sta nam  predstavila novejšo vojaško opremo. Praktično sta  pokazala uporabo osnovne iz zaščitne vojaške opreme ter lastnosti in rokovanju z novejšo oborožitvijo.

– Po skupni malici smo opravili pohod do Velke kope.  Med pohodom smo izvedli usposabljanju s področja orientacije in uporabe vojaške karte.

– Na vrhu Velke kope smo preizkusili delovanje in učinke tam nameščenih energijskih točk.

– Obiskali smo tudi spomenika NOB in se poklonili spominu padlim borcem na tem območju.

Aktivnosti smo zaključili načrtovanjem novih dejavnosti in družabnostjo.

Besedilo:  Konrad JAVORNIK

Fotografije:  Janez PRAZNIK,  Sonja PLEVNIK