Člani OZSČ Mislinjske doline smo se tudi letos, v soboto 7. decembra udeležili »Pohoda po poteh Soške fronte« To je bila naša šesta zaporedna  udeležba  na tovrstnem pohodu.  Aktivnosti smo se udeležili s skupnim prevozom častnikov, gornikov, Bilečancev in planincev s področja Mislinjske in Mežiške doline.

 

Ob dobro načrtovanem  in izvedenem tradicionalnem pohodu s strani organizatorja, Območnega  združenja slovenskih častnikov Nova Gorica, se je pohod pričel pod stolpom, Pomnikom braniteljev slovenske zemlje na Cerju v občini Miren. Pohoda se je udeležilo 460 pohodnikov iz častniških organizacij iz cele Slovenije. Pohodnike je pozdravil župan občine Miren – Kostanjevica g. Mavricij Humar, pohodnike pa sta nagovorila tudi predsednik ZSČ generalmajor Alojz Šteiner in predsednik OZSČ Nova Gorica kapitan fregate Stanko Dužič. Predstavniki združenj so pred nadaljevanjem pohoda posadili tudi drevesa na Cerju, kjer je letošnji požar prizadel to kraško zemljo. Po končanem pohodu smo druženje nadaljevali v vojašnici Ajševica ob dobrem vojaškem pasulju in se odžejali s primorsko kapljico.

Ob lepem in za pohod posebej primernem vremenu,  smo udeleženci uživali in z zanimanjem spremljali vse podane predstavitve dogajanj iz časa I. svetovne vojne na tem področju.

Pred vrnitvijo proti Koroški, smo obiskali še kmetijo Vodopivec v Dornberku, kjer smo poizkusili letošnji vinski pridelek.   Polni dobrih vtisov, dobro razpoloženi in zadovoljni smo se varno vrnili na Koroško.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo: Konrad Javornik.

Fotografije:  Vojko Pisar in Marjan Lužnik