25. maja 2024 smo člani OZSČ Mislinjska dolina,  v skladu z letnim načrtom aktivnosti, ,izvedli vojaško-strokovno ekskurzijo na območje Gorenjske. Osrednja aktivnost ekskurzije je bil obisk 132 gorskega polka v vojašnici Boštjana Kekca v Bohinjski Beli, ki so ta dan imeli dan odprtih vrat.

V vojašnici nas je sprejel njen komandant podpolkovnik Danilo Klinar. Seznanil nas je s sestavo enote, njenimi nalogami in opremo. Nato smo se podali do spominske sobe Zveze vojaških gornikov, kjer nas je sprejel njen sekretar Anton Varoš. Član izvršnega odbora ZVGS Tomaž Pirjevec pa nam je predstavil spominsko sobo in nas seznanil z vrednotami, ki jih goji društvo. Nato smo si ogledali posamezne stojnice, kjer je bila prikazana oprema in oborožitev enote in društva in organizacije v sklopu zaščite in reševanja. Na koncu smo si ogledali še dinamično vajo pripadnikov gorske enote.

Naš obisk Gorenjske smo zaključili v Bohinjski Bistrici. Obiskali smo muzej Historica. Žiga in Andraž sta nas popeljala skozi muzejsko zbirko, ki prikazuje vojaško dogajanje od prve svetovne vojne do osamosvojitvene vojne na tem območju. Zbirka se dotakne tudi izgradnje bohinjskega predora, ki smo si ga v nadaljevanju tudi ogledali.

Polni vtisov in novih znanj smo se podali proti domu. Ustavili smo se še na Trojanah, kjer nas je čakalo kosilo in obvezen nakup krofov.

Zapisal Ivan Arko

Fotografije Natalija Križaj