Dne 17. januarja 2017 smo se pripadniki Območnega združenja slovenskih častnikov Mislinjske doline, skupaj s pripadniki Slovenske vojske iz 72. BR in 20. PEHP, srečali pri županu Mestne občine Slovenj Gradec, g. Andreju Času. Srečanje je potekalo v Mladinskem kulturnem centru v Slovenj Gradcu.

Tovrstna srečanja so sicer že tradicionalna, s tem da smo letošnje srečanje razširili še z okroglo mizo na temo “Civilno-vojaško sodelovanje”. Uvodno predavanje je izvedel major Jože Koščak, zatem pa je potekala izmenjava mnenj prisotnih s tega področja. Na okrogli mizi so sodelovali tudi posamezniki, ki opravljajo različne dolžnosti s področja zaščite in reševanja na Koroškem.

V nadaljevanju smo skupaj s pripadniki SV obiskali še Koroški pokrajinski muzej in srečanje zaključili v prijetnem vzdušju in razgovorih s skupno malico.

Besedilo: Konrad JAVORNIK

Fotografije: Ivan ARKO

 

This slideshow requires JavaScript.